جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

زنگ دوم - نمایش محتوای صدا

 

 


نوجواني اغلب به دوره اي بين كودكي و بزرگسالي اطلاق مي شود . اين واژه ، برچسب مناسبي جهت دوره اي از زندگي فرد ( تقريباً سنين 12 – 20 سالگي ) است و چنين استعمالي ، هيچ گونه قيد و تعريفي درباره ي خصوصيات رشد نوجوان ها يا علل اختصاصي نوجواني ندارد. دوره نوجواني را بايد يك مرحله بسيار مهم از زندگي تلقي كرد. دوره اي كه با ويژگي هايش از ساير دوران زندگي متمايز مي شود. گرچه هر سني مسائل خاص خودش را دارد ، با اين حال ، مسائل نوجوانان اغلب براي پسران و دختران به گونه اي است كه آنها به سختي از عهده ي حلشان برمي آيند. گرچه همه ی دوران عمر مهم است ولی دوره نوجواني مهمتر از سایرین می باشد . زیرا تأثیرات ناگهانی بر رفتار و دیدگاه فرد دارد. دوره نوجوانی را باید یك مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی كرد. دوره ای كه با ویژگی هایش از سایر دوران زندگی متمایز می شود.اموزش در اين سنين بايد بصورتي باشد بطوريكه نه تنها تدافعي نباشد كه حتي براحتي مورد توجه نوجوان قرار گيرد لذا شبكه استاني صدا با برنامه زنگ دوم و در قالب نمايش اين امر مهم را برعهده گرفته است . گلبيز نوجوان اين برنامه است كه دستخوش برخي اتفاقات مي شود و آبي بي هم در نقش مادر بزرگ گلبيز را براي حل اين اتفاقات راهنمايي مي كند . اين اتفاقات مقدمه اي براي ماجراهاي برنامه ميشود . اين برنامه با قطعه هاي نمايشي و آموزش ادب كلامي و رفتاري و آگاهي بخشي به رفع آسيبهاي موجود در نوجوانان مي پردازد . زنگ دوم با ساختار تركيبي نمايشي - با موضوع اجتماعي و ورزش و تفريحات سالم - مخاطب كودك و نوجوان و هدف اطلاعاتي آموزشي و تفريحي سرگرمي از صداي مركز يزد پخش مي شود . عوامل برنامه : تهيه كننده : خانم زارع هنرپيشه ها : خانم سازنده و آقاي سرخي زاده برنامه زنگ دوم روزهاي يكشنبه و سه شنبه هر هفته به مدت 20 دقيقه از ساعت 16:35 تا 16:55 از صداي مركز يزد پخش مي شود .
Loading the player...
زنگ دوم
نوجواني اغلب به دوره اي بين كودكي و بزرگسالي اطلاق مي شود . اين واژه ، برچسب مناسبي جهت دوره اي از زندگي فرد ( تقريباً سنين 12 – 20 سالگي ) است و چنين استعمالي ، هيچ گونه قيد و تعريفي درباره ي خصوصيات رشد نوجوان ها يا علل اختصاصي نوجواني ندارد.


دوره نوجواني را بايد يك مرحله بسيار مهم از زندگي تلقي كرد. دوره اي كه با ويژگي هايش از ساير دوران زندگي متمايز مي شود. گرچه هر سني مسائل خاص خودش را دارد ، با اين حال ، مسائل نوجوانان اغلب براي پسران و دختران به گونه اي است كه آنها به سختي از عهده ي حلشان برمي آيند. گرچه همه ی دوران عمر مهم است ولی دوره نوجواني مهمتر از سایرین می باشد . زیرا تأثیرات ناگهانی بر رفتار و دیدگاه فرد دارد. دوره نوجوانی را باید یك مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی كرد. دوره ای كه با ویژگی هایش از سایر دوران زندگی متمایز می شود.اموزش در اين سنين بايد بصورتي باشد بطوريكه نه تنها تدافعي نباشد كه حتي براحتي مورد توجه نوجوان قرار گيرد لذا شبكه استاني صدا با برنامه زنگ دوم و در قالب نمايش اين امر مهم را برعهده گرفته است . گلبيز نوجوان اين برنامه است كه دستخوش برخي اتفاقات مي شود و آبي بي هم در نقش مادر بزرگ گلبيز را براي حل اين اتفاقات راهنمايي مي كند . اين اتفاقات مقدمه اي براي ماجراهاي برنامه ميشود . اين برنامه با قطعه هاي نمايشي و آموزش ادب كلامي و رفتاري و آگاهي بخشي به رفع آسيبهاي موجود در نوجوانان مي پردازد .

زنگ دوم با ساختار تركيبي نمايشي - با موضوع اجتماعي و ورزش و تفريحات سالم - مخاطب كودك و نوجوان و هدف اطلاعاتي آموزشي و تفريحي سرگرمي از صداي مركز يزد پخش مي شود .

عوامل برنامه :

تهيه كننده : خانم زارع

هنرپيشه ها : خانم سازنده و آقاي سرخي زاده

برنامه زنگ دوم روزهاي يكشنبه و سه شنبه هر هفته به مدت 20 دقيقه از ساعت 16:35 تا 16:55 از صداي مركز يزد پخش مي شود .