رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

سخنراني - نمایش محتوای صدا

 

 


يكي از مهم ترین وظایف روحانیون تبلیغ دین است؛ از طرفی راديو هم جزو مهم ترین رسانه تبلیغاتی است و در حقیقت دانشگاهی است که حتی در دورترین جاهها هم شعبه دارد ، بنابراین طبیعی است که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شاهد حضور روحانیون باشیم . راديو ، سخنرانی های ضبط شده زیادی از روحانیون معروف را پخش کرده و می کند و با توجه به اينكه موضوعات سخنراني سخنرانان در فصل ها و مناسبت هاي مختلف از حيث درك نياز هاي عيني و واقعي مخاطبان جامعه است صداي مركز يزد اقدام به ضبط سخنرانيها كرده است .با توجه به ويژگيهاي استان يزد هر روز و در هر گوشه اي از اين خطه كوير ، خطيبان زيادي در عرصه هاي مذهبي و ... ايراد سخن مي كنند و اين امر رسانه استاني را بر آن داشت تا با برنامه ريزي در جهت طراحي برنامه اي براي ضبط و پخش اين مباحث از اين امر مهم غفلت نورزد . لذا در هر هفته سخنراني از اين جلسات ضبط مي شود و پس از انجام پاره اي اصلاحات از رسانه استاني پخش مي شود تا دايره تحول مخاطبين اين مسائل ارزشمند از حد و مرز جلسات سخنراني فراتر رفته و همه آحاد جامعه را در برگيرد . برنامه سخنراني با ساختار پيامي پخش سخنراني از كليه سخنرانان مطرح كشوري و استاني است كه به مناسبتها يا موضوعات اخلاقي - مذهبي - تربيتي و اجتماعي مي پردازد . اين برنامه روزهاي دوشنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت 13 به مدت 45 دقيقه از صداي مركز يزد پخش مي شود . اين برنامه كاري از گروه پخش راديو است .
Loading the player...
سخنراني

يكي از مهم ترین وظایف روحانیون تبلیغ دین است؛ از طرفی راديو هم جزو مهم ترین رسانه تبلیغاتی است و در حقیقت دانشگاهی است که حتی در دورترین جاهها هم شعبه دارد ، بنابراین طبیعی است که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شاهد حضور روحانیون باشیم .

راديو ، سخنرانی های ضبط شده زیادی از روحانیون معروف را پخش کرده و می کند و با توجه به اينكه موضوعات سخنراني سخنرانان در فصل ها و مناسبت هاي مختلف از حيث درك نياز هاي عيني و واقعي مخاطبان جامعه است صداي مركز يزد اقدام به ضبط سخنرانيها كرده است .با توجه به ويژگيهاي استان يزد هر روز و در هر گوشه اي از اين خطه كوير ، خطيبان زيادي در عرصه هاي مذهبي و ... ايراد سخن مي كنند و اين امر رسانه استاني را بر آن داشت تا با برنامه ريزي در جهت طراحي برنامه اي براي ضبط و پخش اين مباحث از اين امر مهم غفلت نورزد . لذا در هر هفته سخنراني از اين جلسات ضبط مي شود و پس از انجام پاره اي اصلاحات از رسانه استاني پخش مي شود تا دايره تحول مخاطبين اين مسائل ارزشمند از حد و مرز جلسات سخنراني فراتر رفته و همه آحاد جامعه را در برگيرد .

برنامه سخنراني با ساختار پيامي پخش سخنراني از كليه سخنرانان مطرح كشوري و استاني است كه به مناسبتها يا موضوعات اخلاقي - مذهبي - تربيتي و اجتماعي مي پردازد . اين برنامه روزهاي دوشنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت 13 به مدت 45 دقيقه از صداي مركز يزد پخش مي شود . اين برنامه كاري از گروه پخش راديو است .