جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

سرداب

سرداب


دربرخي ازنقاط كشورمان وجودآب خنك درتابستان اهميت بسيارداشته است بطوريكه سردابهاي زيادي از سده هاي مختلف دربسياري ازنقاط ايران برجاي مانده است.درشهرستان ابركوه بلحاظ وجود آب وهواي خشك وكويري ساخت سرداب سابقه طولاني دارد بطوريكه بيش ازدهها سرداب درجاي جاي ابركوه به چشم مي خورد.معماران سرزمين پارس، براي دفع گرما در مناطق خشك و گرمسيري روش هاي مختلفي داشته اند.آنها در خانه هاي قديمي و در فصول گرم و تابستان، براي تعديل هوا سرداب هايي را در قسمت زير زمين خانه ها مي ساختند كه تأثير بسيار زيادي در خنك نگه‌داشتن ساختمان داشته است.

عده اي عقيده دارند كه سرداب ها همان شهر هاي قديمي هستند كه اختلاف ارتفاع ايجاد شده باعث شده است به مرور زمان به زير زمين هاي خانه هاي جديد تبديل شده باشد (خانه هاي دوره هاي صفويه و قاجار) كه با زير زمين شدن آنها و تبديلشان به سرداب، آنها را دوباره با كاربردي جديد مورد استفاده قرار داده اند.

در لغت، سرداب به فضاي زير زمين گفته مي شده است كه به منظور مصون ماندن از گرما ساخته مي شده است.در گذشته زماني كه هنوز كولر، پنكه و يخچالي وجود نداشت در خانه هاي مناطق گرمسيري و در زير ساختمان و بناي قابل سكونت،  زيرزمين ها را به شكلي طراحي مي كردند كه از طريق بادگيرهايي هواي خنك و مطبوع در خانه جريان داشته باشد. علامه دهخدا درباره سرداب مي‌نويسد: سرداب خانه‌اي را گويند كه درزمين سازند، خانه‌اي كه در زيرزمين سازند تا درگرما به آن پناه برند وآب درآنجا نگاه دارند تا سرد بماند.‌همانطور كه از نام آن مشخص است "سرداب" تركيبي از دو كلمه "سرد + آب" است كه دليل انتخاب اين نام را مي‌توان بخاطر يكي از كاربرد هاي آن يعني سرد نمودن آب در تابستان دانست.سرداب‌ها علاوه بر خنك نگه داشتن آب، وظيفه نگهداري مواد غذايي و مواد قابل فساد و خنك سازي خانه را نيز بر عهده داشته اند.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.