Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

سقط درمانی برای این افراد مجاز و قانونی است

حسین بختو رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران:

حسین بختو رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: حدود 51 بیماری در جنین و مادر به صورت ژنتیکی وجود دارد که 29 تا بیماری در جنین و 22 تای در مادر دیده می شود. که بعد از بررسی‌ها اگر یکی از این 51 بیماری در مادر یا جنین دیده شود به علت به خطر افتادن جان مادر یا مشکلاتی که جنین بعدها برایش پیش می‌آید تا دو ماهگی بارداری مادر از طرف پزشکی قانونی مجوز سقط جنین صادر می‌شود.

وی ادامه داد: ما با ایجاد مراکز مشاور ژنتیک در سطح کشور در تلاش هستیم تا بسیاری از بیماری های ژنتیکی از جمله مادر زادی یا جنینی را جلوگیری کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی واحد تهران بیان کرد: مادرانی که در سنین بالا بچه دار می‌شوند احتمال سندروم داون برای کودکان افزایش می یابد بدین ترتیب والدین باید ا مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیکی و انجام آزمایشهایی همچون سونوگرافی و مایع آمنیوتیک از مشکلاتی که برای خود و جنین ممکن است پیش بیاید جلوگیری کنند.

وی خاطر نشان کرد: 21 هزار بیماری ژنتیکی تا الان شناخته شده است که حدود 50 تا 60 سال قبل تنها 500 بیماری ژنتیکی بود اما امروزه به علت پیشرفت علم ژنتیک و تغییر سبک زندگی شیوع بیماری ژنتیکی افزایش یافته است بنابراین ما تلاش برای توسعه مراکز ژنتیکی برای جلوگیری از بیماری‌های ژنتیکی داریم.