رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

شاخه نبات - نمایش محتوای صدا

 

 


شاخه نبات یا به اصطلاح عامیانه "شاخ نبات" به مقداری نبات گویند که بلورهاي آن به صورت شاخه درآمده باشد. مردم ایران ما سنتها ی دیرینه ای دارند که علی رغم صدها جنگ ، هنوز با قوت و قدرت تمام به شکوفایی خود ادامه می دهند. این سنت ها ی کهن ، بزرگترین  مایه دلخوشی و همبستگی ملتی بزرگ به نام ایران در سراسر گیتی است. این سنتها و مراسم به همراه آثار و سرمایه های درخشان یک تمدن کهن ، تنها چیز های باقی مانده از یک هویت ملی است. فرهنگ يا تمدن، مجموعة پيچيده ‌اي از معرفت، عقايد، هنر، اخلاقيات، قوانين، آداب و همه قابليتها و عادات ديگري است كه انسان، چون عضوي از جامعه آنها را مي‌آموزد . ترانه‌هاي عاميانه ، آواز ها و افسانه‌ها، نماينده روح هنري ملت مي‌باشد و از مردمان گمنام عادي بدست مي‌آيد . اينها صداي دروني هر ملتي است و در ضمن سرچشمه الهامات بشر و مادر ادبيات و هنرهاي زيبا محسوب مي‌شود. شاخه نبات عنوان برنامه ايست كه با  آموزش قناعت و ساده زيستي به فرهنگ عامه در استان يزد مي پردازد و با اگاهي بخشي در اين خصوص حلقه وصلي بين گذشته و حال شده است. اين برنامه با ساختار كلامي پيامي و موضوع فرهنگي روزهاي شنبه هر هفته از ساعت 20:30 تا 20:55 از صداي مركز يزد پخش مي شود . عوامل برنامه شاخه نبات : تهيه كننده : فاطمه دانايي گزارشگر : خانم دهقاني زاده گوينده : فاطمه زارع
Loading the player...
شاخه نبات

شاخه نبات یا به اصطلاح عامیانه "شاخ نبات" به مقداری نبات گویند که بلورهاي آن به صورت شاخه درآمده باشد. مردم ایران ما سنتها ی دیرینه ای دارند که علی رغم صدها جنگ ، هنوز با قوت و قدرت تمام به شکوفایی خود ادامه می دهند. این سنت ها ی کهن ، بزرگترین  مایه دلخوشی و همبستگی ملتی بزرگ به نام ایران در سراسر گیتی است. این سنتها و مراسم به همراه آثار و سرمایه های درخشان یک تمدن کهن ، تنها چیز های باقی مانده از یک هویت ملی است.

فرهنگ يا تمدن، مجموعة پيچيده ‌اي از معرفت، عقايد، هنر، اخلاقيات، قوانين، آداب و همه قابليتها و عادات ديگري است كه انسان، چون عضوي از جامعه آنها را مي‌آموزد . ترانه‌هاي عاميانه ، آواز ها و افسانه‌ها، نماينده روح هنري ملت مي‌باشد و از مردمان گمنام عادي بدست مي‌آيد . اينها صداي دروني هر ملتي است و در ضمن سرچشمه الهامات بشر و مادر ادبيات و هنرهاي زيبا محسوب مي‌شود.
شاخه نبات عنوان برنامه ايست كه با  آموزش قناعت و ساده زيستي به فرهنگ عامه در استان يزد مي پردازد و با اگاهي بخشي در اين خصوص حلقه وصلي بين گذشته و حال شده است. اين برنامه با ساختار
كلامي پيامي و موضوع فرهنگي روزهاي شنبه هر هفته از ساعت 20:30 تا 20:55 از صداي مركز يزد پخش مي شود .

عوامل برنامه شاخه نبات :

تهيه كننده : فاطمه دانايي

گزارشگر : خانم دهقاني زاده

گوينده : فاطمه زارع