برنامه " شاخه نبات " عنوان برنامه اي است راديويي كه در معاونت صداي مركز يزد توليد و پخش مي شود .

برنامه شاخه نبات  به آداب و رسوم و سنتهاي محلي و بومي استان يزد مي پردازد . اين برنامه در ايام نوروز 94 با موضوع نوروز در فرهنگ مردم يزد و با بخش هاي مختلفي مانند : مطلب مجري ،‌گزارش ، كارشناس موضوعي ،‌سرود و‌موسيقي هاي سنتي و محلي اشاره كرد .

 

برنامه شاخه نبات هر روز از ساعت 12:30دقيقه تا  12:55 دقيقه به مدت  25دقيقه از طريق امواج راديويي ميهمان مردم دارالعباده يزد مي باشد .

Loading the player...
عوامل تولید:

اين برنامه را حميدرضا اميري تهيه ،فاطمه زارع  اجرا وزهرا دهقاني زاده گزارش مي كنند و فاطمه دانايي مي نگارد .

تاریخ تولید: 139411