رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

شاخه نبات - نمایش محتوای صدا

 

 


  شاخه نبات با ساختار كلامي پيامي و موضوع فرهنگي روزهاي چهار شنبه هر هفته از ساعت 08:30 به مدت 25 دقيقه از صداي مركز يزد پخش مي شود .   شاخه نبات یا به اصطلاح عامیانه "شاخ نبات" به مقداری نبات گویند که بلورهاي آن به صورت شاخه درآمده باشد. مردم ایران ما سنتها ی دیرینه ای دارند که علی رغم صدها جنگ ، هنوز با قوت و قدرت تمام به شکوفایی خود ادامه می دهند. این سنت ها ی کهن ، بزرگترین  مایه دلخوشی و همبستگی ملتی بزرگ به نام ایران در سراسر گیتی است. این سنتها و مراسم به همراه آثار و سرمایه های درخشان یک تمدن کهن ، تنها چیز های باقی مانده از یک هویت ملی است.   فرهنگ يا تمدن، مجموعة پيچيده ‌اي از معرفت، عقايد، هنر، اخلاقيات، قوانين، آداب و همه قابليتها و عادات ديگري است كه انسان، چون عضوي از جامعه آنها را مي‌آموزد . ترانه‌هاي عاميانه ، آواز ها و افسانه‌ها، نماينده روح هنري ملت مي‌باشد و از مردمان گمنام عادي بدست مي‌آيد . اينها صداي دروني هر ملتي است و در ضمن سرچشمه الهامات بشر و مادر ادبيات و هنرهاي زيبا محسوب مي‌شود. شاخه نبات عنوان برنامه ايست كه با  آموزش قناعت و ساده زيستي به فرهنگ عامه در استان يزد مي پردازد و با اگاهي بخشي در اين خصوص حلقه وصلي بين گذشته و حال شده است. عوامل برنامه شاخه نبات : تهيه كننده : آقاي اميري گزارشگر : خانم دهقاني زاده گوينده : فاطمه زارع نويسنده : خانم دانايي  
شاخه نبات

 

شاخه نبات با ساختار كلامي پيامي و موضوع فرهنگي روزهاي چهار شنبه هر هفته از ساعت 08:30 به مدت 25 دقيقه از صداي مركز يزد پخش مي شود .


 

شاخه نبات یا به اصطلاح عامیانه "شاخ نبات" به مقداری نبات گویند که بلورهاي آن به صورت شاخه درآمده باشد. مردم ایران ما سنتها ی دیرینه ای دارند که علی رغم صدها جنگ ، هنوز با قوت و قدرت تمام به شکوفایی خود ادامه می دهند. این سنت ها ی کهن ، بزرگترین  مایه دلخوشی و همبستگی ملتی بزرگ به نام ایران در سراسر گیتی است. این سنتها و مراسم به همراه آثار و سرمایه های درخشان یک تمدن کهن ، تنها چیز های باقی مانده از یک هویت ملی است.

 

فرهنگ يا تمدن، مجموعة پيچيده ‌اي از معرفت، عقايد، هنر، اخلاقيات، قوانين، آداب و همه قابليتها و عادات ديگري است كه انسان، چون عضوي از جامعه آنها را مي‌آموزد . ترانه‌هاي عاميانه ، آواز ها و افسانه‌ها، نماينده روح هنري ملت مي‌باشد و از مردمان گمنام عادي بدست مي‌آيد . اينها صداي دروني هر ملتي است و در ضمن سرچشمه الهامات بشر و مادر ادبيات و هنرهاي زيبا محسوب مي‌شود.


شاخه نبات عنوان برنامه ايست كه با  آموزش قناعت و ساده زيستي به فرهنگ عامه در استان يزد مي پردازد و با اگاهي بخشي در اين خصوص حلقه وصلي بين گذشته و حال شده است.


عوامل برنامه شاخه نبات :

تهيه كننده : آقاي اميري

گزارشگر : خانم دهقاني زاده

گوينده : فاطمه زارع

نويسنده : خانم دانايي