برنامه شاخه نبات، برنامه ای فرهنگی است که به معرفی و بررسی فرهنگ عامه (فولکلور) مردم یزد می پردازد . این برنامه روزهای یکشنبه رأس ساعت 22:35 به مدت 25 دقيقه از رادیو يزد پخش مي شود .