جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه کامل

شبکه یزد مجری نخستین خبر ناشنوایان در سطح مراکز کشور

شبکه یزد مجری نخستین خبر ناشنوایان در سطح مراکز کشور


معاونت خبر صدا و سیمای مرکز یزد اولین بخش خبری ناشنوایان در کشور را به روی آنتن رسانه ملی برد.
به گزارش روابط عمومی صدا وس یمای مرکز یزد معاون خبرصدا و سیمای مرکز یزد با اشاره به اینکه برای اولین بار در سطح استانهای کشور اخبار ناشوایان در خبر مرکز یزد اجرا شد  گفت : این طرح  با همکاری صدا و سیمای مرکز یزد ، شورای اسلامی  شهریزد ،اداره کل بهزیستی استان  و کانون ناشنوایان استان یزد در بخش خبری  13:30 اجرا شد.
سلطانی افزود :این طرح در  راستای احترام به حقوق معلولان استان  و اطلاع رسانی به آنها اجرا می شود .   
عضو کانون ناشنوایان استان یزد هم گفت : اخبار ناشنوایان با کمک 5 مترجم اجرا می شود .