نمایش محتوای تولیدات ویژه

شرف‌الدین علی بافقی

شرف‌الدین علی بافقی


شرف‌الدین علی بافقی بافْقی، شرف الدّین علی، شاعر وادیب نیمه دوم قرن دهم می‌باشد. در قصبه بافق به دنیا آمد و چون این قصبه بر سر راه یزد و کرمان است و آن را گاه از اعمال یزد و گاهی از اعمال کرمان به شمار آورده‌اند، برخی تذکره نویسان او را از شاعران یزد و برخی دیگر از شاعران کرمان دانسته‌اند. در جوانی به شیراز سفر کرد و پس از تحصیل علم به هند رفت و از توجّه بزرگان آن‌جا برخوردار گشت، سپس به ایران بازگشت و به خدمت شاه طهماسب اوّل صفوی (۹۳۰ـ۹۸۴) درآمد و، از طرف او، مدتها به کلانتری بافق اشتغال داشت. در واقعه قتل بایزید، پسر سلطان سلیمان قانونی (۹۲۶ـ۹۷۴)، نیز با سرودن یک رباعی شاه او را اکرام کرد بافقی از استادان وحشی بافقی و مرادی بافقی، برادر بزرگتر وحشی بافقی، و به گفته صبا و نفیسی از ندیمان سام میرزا، برادر شاه طهماسب، بود که به نامش رساله‌هایی در معمّا و حفظ الصّحّة و بحران تألیف کرده است. او در ۹۷۴ به سن هشتاد سالگی در قزوین درگذشت و مولانا غیاث الدین منصور دشتکی جسد او را به مشهد منتقل و از نام و نشان دیوان او اطّلاعی در دست نیست و اقوال تذکره‌نویسان نیز در این باره مختلف است. به نوشته حاجی خلیفه، دیوان او فارسی و براساس حروف الفباستو بلیانی با ذکر این نکته که دیوان او را ندیده، گفته است : «اشعار وی (را) جسته جسته قریب به چهارهزار بیت بلکه بیش‌تر دیده و داشته‌ام آنها دیوان یا مجموعه اشعار او را شامل قصیده، غزل و رباعی ذکر کرده‌اند که تعداد قصاید آن بیش از غزل و بیش‌تر در مدح شاه طهماسب اوّل است و او را به داشتن قصاید غرّا ستوده‌اند. بافقی بدیهه‌گو نیز بوده و برخی از اشعار جامی را پاسخ گفته است. در آن‌جا دفن کرد تولد و وفات: ( ... - ۹۷۴ - ۹۷۸) قمری شهرت علمی و فرهنگی: شاعر وی از مردم بافق در میان یزد و کرمان بود و به همین جهت او را گاهی از شاعران یزد و گاهش از شاعران کرمان دانسته‌اند. وی در آن‌جا به کسب علم پرداخت و مدتی نیز به هند سفر کرد و پس از بازگشت به‌دربار شاه طهماسب راه یافت و مورد احترام و اکرام قرار گرفت. وی استاد وحشی بافقی بوده است. از یزد به شیراز رفت . سرانجام در قروین درگذشت. شرف شاعر توانائی بوده و در قصیده و غزل توانا بود و قصاید فراوانی در مدح شاه‌طهماسب دارد. از آثارش: "دیوان" اشعار.

 

 
Loading the player...


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.