رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

شما گفتی که من خوشم آمد من هم گفتم که شما خوشتان آید

شما گفتی که من خوشم آمد من هم گفتم که شما خوشتان آید


Loading the player...

در شبی سرد و در محفلی گرم شاعر برای ارباب خود شعری را سرود و ارباب در حالت سرخوشی قول کیسه گندمی را به ر فصل بعد به شاعر داد.زمان گذشت و فصل برداشت گندم رسید .شاعر خوشحال از وعده ای که ارباب داده بود به نزد او رفت و گندم وعده داده شد را خواست اما... این تولید به ضرب المثل شما چیزی گفتی که من خوشم آمد من هم چیزی گفتم که شما خوشتان آید می پردازد.


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.