شور شیدایی نام ویژه برنامه ادبی رادیو یزد در ایام ماه مبارک رمضان می باشد این برنامه درایام ماه مبارک رمضان ساعت 16:30 از رادیو یزد پخش می شود.

شور شیدایی

شور شیدایی نام ویژه برنامه ادبی رادیو یزد در ایام ماه مبارک رمضان می باشد.در هر برنامه یک موضوع مرتبط با ماه مبارک رمضان  طرح می شود و آن موضوع در شعر وادب فارسی بررسی می شود. دربخش کارشناسی برنامه، این موضوع در ادب فارسی توسط کارشناس ادبی برنامه بررسی می شود.یکی دیگراز بخشهای این برنامه معرفی کتاب می باشد. این برنامه درایام ماه مبارک رمضان ساعت 16:30 از رادیو یزد پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

 

تهیه کننده: آرزو تقدیسی

گوینده: فاطمه زارع

نویسنده: راحله کمال زاده 

تاریخ تولید: 1398