رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

شيريني فرزند - نمايش هفته - نمایش محتوای صدا

 

 


صدا وسیمای مرکز يزد برنامه ای به نام نمایش هفته را با داستانهاي مختلف تهیه و تولید مي کند . نمايش اين هفته با عنوان شيريني فرزند است كه واحد نمايش راديو آن را توليد و پخش كرده است . پدر خانواده به همسر و پسرش قول داده كه آنها را به يك رستوران ببرد بنابراين خانواده سه نفره يعني پدر - مادر و پسر جوانش به راه مي افتند و مرد خانواده آنها را به يك آشپزخانه مي برد كه در آنجا فقط سه ميز بود .يكي از ميزها خانواده سه نفره - ميز بعدي يك پيرمرد و پيرزن و ميز بعدي فقط يك مرد جوان . خانواده وقتي سفارش غذا مي دهند يكهو آن مرد جوان موبايلش زنگ مي خورد و او هم بلند مي شود و فرياد كنان مي گويد او پس از سالها صاحب فرزند شده و به همين خاطر مي خواهد به همه كساني كه آنجا هستند باقالي پلو با گوشت به حساب خودش بدهد و همه را مهمان كند كه همين كار را هم مي كند . روز ديگر پسر جوان ببا دوستانش به سينما مي رود و وقتي مي خواهد بليط بگيرد با صحنه جالبي روبرو مي شود . آخه از دور همان مرد ي كه در رستوران بود را با دختر پنج شش ساله اش مي بيند . خيلي تعجب مي كند بنابراين دوستانش را رها مي كند و به طرف مرد مي رود و شروع به احوالپرسي با مرد مي كند و مي گويد دخترت چه زود در اين چند روزه بزرگ شده و از مرد توضيح مي خواهد كه منظورت چي بود كه اون روز تو رستوران گفتي خدا بعد از چند سال به تو فرزندي داده و همه را مهمان كردي و هر چه آن مرد طفره رفت پسر جوان بيشتر اصرار كرد و بالاخره مرد اينگونه شروع به تعريف كرد كه آن روز وقتي وارد رستوران شدم چون دستام كثيف بود رفتم كه بشويم كه ناخود آگاه ...... عوامل برنامه : تهيه كننده و كارگردان : حميد طلايي نويسنده  : حميد طلايي بازيگران به ترتيب اجراي نقش : محمد بينايي - زهرا دهقاني زاده - محمد رضا امير خاني - حميد طلايي - محمد اركان - منوچهر هنردان - محبوبه زارعيان - حامد امتحاني صدابردار : علي دهقاني زاده برنامه نمايش هفته روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 30 دقیقه  و تكرار آن جمعه ها از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .
Loading the player...
شيريني فرزند - نمايش هفته

صدا وسیمای مرکز يزد برنامه ای به نام نمایش هفته را با داستانهاي مختلف تهیه و تولید مي کند . نمايش اين هفته با عنوان شيريني فرزند است كه واحد نمايش راديو آن را توليد و پخش كرده است .

پدر خانواده به همسر و پسرش قول داده كه آنها را به يك رستوران ببرد بنابراين خانواده سه نفره يعني پدر - مادر و پسر جوانش به راه مي افتند و مرد خانواده آنها را به يك آشپزخانه مي برد كه در آنجا فقط سه ميز بود .يكي از ميزها خانواده سه نفره - ميز بعدي يك پيرمرد و پيرزن و ميز بعدي فقط يك مرد جوان . خانواده وقتي سفارش غذا مي دهند يكهو آن مرد جوان موبايلش زنگ مي خورد و او هم بلند مي شود و فرياد كنان مي گويد او پس از سالها صاحب فرزند شده و به همين خاطر مي خواهد به همه كساني كه آنجا هستند باقالي پلو با گوشت به حساب خودش بدهد و همه را مهمان كند كه همين كار را هم مي كند .

روز ديگر پسر جوان ببا دوستانش به سينما مي رود و وقتي مي خواهد بليط بگيرد با صحنه جالبي روبرو مي شود . آخه از دور همان مرد ي كه در رستوران بود را با دختر پنج شش ساله اش مي بيند . خيلي تعجب مي كند بنابراين دوستانش را رها مي كند و به طرف مرد مي رود و شروع به احوالپرسي با مرد مي كند و مي گويد دخترت چه زود در اين چند روزه بزرگ شده و از مرد توضيح مي خواهد كه منظورت چي بود كه اون روز تو رستوران گفتي خدا بعد از چند سال به تو فرزندي داده و همه را مهمان كردي و هر چه آن مرد طفره رفت پسر جوان بيشتر اصرار كرد و بالاخره مرد اينگونه شروع به تعريف كرد كه آن روز وقتي وارد رستوران شدم چون دستام كثيف بود رفتم كه بشويم كه ناخود آگاه ......

عوامل برنامه :

تهيه كننده و كارگردان : حميد طلايي

نويسنده  : حميد طلايي

بازيگران به ترتيب اجراي نقش : محمد بينايي - زهرا دهقاني زاده - محمد رضا امير خاني - حميد طلايي - محمد اركان - منوچهر هنردان - محبوبه زارعيان - حامد امتحاني

صدابردار : علي دهقاني زاده

برنامه نمايش هفته روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 30 دقیقه  و تكرار آن جمعه ها از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .