جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

شکوفه ها

شکوفه ها


تهیه کننده : عباس گلرسان

 

دکور برنامه شکوفه ها، فضای بازی کودکان (پارک بازی )است که دو شخصیت محوری برنامه به نامهای عمو زنجیرباف و هوشنگ،گرداننده ی برنامه هستند وبه ضرورت موضوع بازیگرانی به داستان اضافه می‌شوند.
عمو زنجیرباف مسئول پارک بازی کودکان است که هربار گروهی از کودکان را به آنجا می آورد.او راننده ی مینی بوسی است که حامل کودکان به پارک بازی است که به این بهانه به نکات ایمنی استفاده از خودرو که معضل بزرگی برای کودکان است پرداخته می شود.
تیتراژ برنامه در مینی بوس عمو زنجیرباف با حضور کودکان در فضاهای شهر(اماکن باستانی و دیدنی ) ضبط می‌شود. هوشنگ برادرزاده ی عموزنجیرباف است که هر روز بعد از مدرسه در مسیر رفتن به خانه، به محل کار عمو می آید.او باید در محل کار عمو مشق هایش را بنویسد ودرسهایش را بخواند تا پدرش بعد از اداره به دنبال او بیاید. در قسمتهای مختلف این برنامه برنامه ماجراهایی به وجود می آید که سعی می شود جذاب،شاد و در عین حال آموزنده باشد. برنامه شکوفه ها از شنبه تا جمعه ساعت 16 از شبکه یزد پخش می‌شود.

سال تولید: 1397
آدرس کوتاه :