جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

صبح و قرآن - نمایش محتوای صدا

 

 


  برنامه صبحگاهي صبح و قرآن با ساختار كلامي آوايي هر روز به غير از جمعه ها از ساعت 06:00 به مدت 25 دقيقه از صداي مركز يزد پخش مي شود  .   خانه اى كه در آن قرآن فراوان خوانده شود، خير آن بسيار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانيان بدرخشد چنان كه ستارگان آسمان براى زمينيان مى درخشند . براى تلاوت قرآن كريم فضايل، آثار و فوايد دنيايى و آخرتى فراوانى بيان شده است: بارورى ايمان، صفاى دل، تخفيف گناهان، عبادت برتر، برخوردارى از ثواب فرشتگان و پيامبران، هم‌نشينى با فرشتگان، پيمودن درجات كمال و ترقى در بهشت، درمان بيمارى‌هاى روحى، رفع غم و اندوه، روشنايى ديدگان، مونس تنهايى، عمر با بركت، استجابت دعا، صفاى خانه، رفع عذاب از پدر و مادر و‌...‌.   آيتم هاي اين برنامه شامل مديحه و تواشيح  -  تفسير آيات قرآن دعوت از قاريان استان و پخش تلاوتهاي آنها كه با ترجمه و شرح آيات خوانده شده نيز همراه است و ... مي باشد . عوامل برنامه : تهيه كننده و نويسنده : آقاي مجيدي زاد گوينده : آقاي ملك ثابت
صبح و قرآن

 

برنامه صبحگاهي صبح و قرآن با ساختار كلامي آوايي هر روز به غير از جمعه ها از ساعت 06:00 به مدت 25 دقيقه از صداي مركز يزد پخش مي شود  .


 

خانه اى كه در آن قرآن فراوان خوانده شود، خير آن بسيار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانيان بدرخشد چنان كه ستارگان آسمان براى زمينيان مى درخشند . براى تلاوت قرآن كريم فضايل، آثار و فوايد دنيايى و آخرتى فراوانى بيان شده است: بارورى ايمان، صفاى دل، تخفيف گناهان، عبادت برتر، برخوردارى از ثواب فرشتگان و پيامبران، هم‌نشينى با فرشتگان، پيمودن درجات كمال و ترقى در بهشت، درمان بيمارى‌هاى روحى، رفع غم و اندوه، روشنايى ديدگان، مونس تنهايى، عمر با بركت، استجابت دعا، صفاى خانه، رفع عذاب از پدر و مادر و‌...‌.

 

آيتم هاي اين برنامه شامل مديحه و تواشيح  -  تفسير آيات قرآن دعوت از قاريان استان و پخش تلاوتهاي آنها كه با ترجمه و شرح آيات خوانده شده نيز همراه است و ... مي باشد .


عوامل برنامه :

تهيه كننده و نويسنده : آقاي مجيدي زاد

گوينده : آقاي ملك ثابت