حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۴ فروردین ۱۳۹۸

صداوسیمامیزبان خادمان مسجد مقدس جمکران بود - نمایش محتوای خبر

 

 

جمعی از خادمان مسجد مقدس جمکران میهمان صداوسیما بودند وبا مدیرکل صداوسیما وجمعی از معاونین ومدیران دیدار کردند


دراین مراسم که متبرک به پرچم مقدس مسجد جمکران شده بود از دکتر پهلوانیان مدیرکل صداوسیما با اهدا لوح تقدیرشد

جمعی از خادمان مسجد مقدس جمکران میهمان صداوسیما بودند وبا مدیرکل صداوسیما وجمعی از معاونین ومدیران دیدار کردند

صداوسیمامیزبان خادمان مسجد مقدس جمکران بود

 دراین مراسم که متبرک به پرچم مقدس مسجد جمکران شده بود از دکتر پهلوانیان مدیرکل صداوسیما با اهدا لوح تقدیرشد