رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

صداي راهبران - نمایش محتوای صدا

 

 


  صداي راهبران عنوان برنامه ايست راديويي كه روزهاي دوشنبه هر هفته ساعت 08:50 به مدت 25 دقيقه از صداي مركز يزد در حال توليد و پخش مي باشد .   باتوجه به قرار گرفتن جاده هاي استان يزد در شاهرگ حمل ونقل كشور و تردد بيش از حد كاميون در سطح جاده هاي استان معاونت صداي مركز برنامه صداي راهبران را براي آشنايي و كسب اطلاعات از مقررات رانندگي و موقعيت جاده ها براي رانندگان تهيه و پخش مي نمايد .   برنامه راديويي « صداي راهبران » با شناخت از تأثيرگذاري رسانه راديو و نيازهاي مخاطبان و آگاهي به اين امر كه رانندگان شهري ، راهداران و مسافران بخش اعظم اوقات خود را در وسايل نقليه با راديو سپري مي كنند به اين موضوع مي پردازد .   صداي راهبران با ساختار كلامي پيامي برنامه اي است با مشاركت سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان كه به عملكرد اين سازمان و آموزش مسائل مربوط به راه و حمل و نقل جاده اي - كاهش تصادفات و آموزش صحيح رانندگي مي پردازد و در هر برنامه ضمن انتخاب موضوع و هماهنگي با كارشناس مربوطه با سازمان حمل و نقل و پايانه ها به منظور افزايش آگاهي بخشي و اميد و اعتماد سازي موضوعاتي در جامعه كه به راه و راهداري مربوط مي شود را بررسي مي كند .   از آيتمهاي مختلف اين برنامه مي توان از : مسير شناسي .مسافت شناسي. يك توصيه يك پيامك و...را نام برد . از اهداف اين برنامه آشناسازي افكار عمومي با اقدامات و دستاوردهاي بخش حمل و نقل - حساس سازي مسئولان و هدايت افكار عمومي به سمت رفتارهاي صحيح به منظور كاهش تصادفات و خسارت هاي مادي و معنوي ناشي از آن - تلاش در جهت ارتقاي جايگاه اجتماعي رانندگان و معرفي زحمات اين قشر - معرفي و شناساندن تلاش هاي راهداران به افكار عمومي مي باشد . عوامل برنامه صداي راهبران عبارتند از : تهيه كننده : ابرهيم مزيدي گزارشگر: آقاي اطمينان گوينده : آقاي عليزاده نويسنده: خانم زارعيان    
صداي راهبران


 

صداي راهبران عنوان برنامه ايست راديويي كه روزهاي دوشنبه هر هفته ساعت 08:50 به مدت 25 دقيقه از صداي مركز يزد در حال توليد و پخش مي باشد .


 

باتوجه به قرار گرفتن جاده هاي استان يزد در شاهرگ حمل ونقل كشور و تردد بيش از حد كاميون در سطح جاده هاي استان معاونت صداي مركز برنامه صداي راهبران را براي آشنايي و كسب اطلاعات از مقررات رانندگي و موقعيت جاده ها براي رانندگان تهيه و پخش مي نمايد .

 

برنامه راديويي « صداي راهبران » با شناخت از تأثيرگذاري رسانه راديو و نيازهاي مخاطبان و آگاهي به اين امر كه رانندگان شهري ، راهداران و مسافران بخش اعظم اوقات خود را در وسايل نقليه با راديو سپري مي كنند به اين موضوع مي پردازد .

 

صداي راهبران با ساختار كلامي پيامي برنامه اي است با مشاركت سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان كه به عملكرد اين سازمان و آموزش مسائل مربوط به راه و حمل و نقل جاده اي - كاهش تصادفات و آموزش صحيح رانندگي مي پردازد و در هر برنامه ضمن انتخاب موضوع و هماهنگي با كارشناس مربوطه با سازمان حمل و نقل و پايانه ها به منظور افزايش آگاهي بخشي و اميد و اعتماد سازي موضوعاتي در جامعه كه به راه و راهداري مربوط مي شود را بررسي مي كند .

 

از آيتمهاي مختلف اين برنامه مي توان از : مسير شناسي .مسافت شناسي. يك توصيه يك پيامك و...را نام برد . از اهداف اين برنامه آشناسازي افكار عمومي با اقدامات و دستاوردهاي بخش حمل و نقل - حساس سازي مسئولان و هدايت افكار عمومي به سمت رفتارهاي صحيح به منظور كاهش تصادفات و خسارت هاي مادي و معنوي ناشي از آن - تلاش در جهت ارتقاي جايگاه اجتماعي رانندگان و معرفي زحمات اين قشر - معرفي و شناساندن تلاش هاي راهداران به افكار عمومي مي باشد .


عوامل برنامه صداي راهبران عبارتند از :

تهيه كننده : ابرهيم مزيدي

گزارشگر: آقاي اطمينان

گوينده : آقاي عليزاده

نويسنده:خانم زارعيان