جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه کامل

صدا و سیمای مرکز یزد

صدا و سیمای مرکز یزد


برگزاری چهارمین نشست رونق تولید با رویکرد نقش صداوسیما

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز یزد چهارمین نشست رونق تولید در مورد جایگاه و نقش کارگاه‌های تولیدی در رونق تولید و شیوه‌های حمایت صداوسیما از آنان برگزار و پژوهشی مشترک با همکاری شهرک‌های صنعتی و منطبق بر نیاز یا معرفی واحدها یا کارآفرینان یا... که منجر به تولید برنامه‌ای فاخر می‌شود صورت گیرد که این پژوهش توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت مرکز یزد انجام خواهد داد.