رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۸

صدور شناسنامه کمتر از یک ساعت در یزد - نمایش محتوای خبر

 

 

رئيس ثبت احوال شهرستان يزد:


رئيس ثبت احوال شهرستان يزد :در صورت ارائه مشخصات نوزاد به بيمارستان نيز شناسنامه نوزادان در کمتر از 24 ساعت صادر خواهد شد .

رئيس ثبت احوال شهرستان يزد:

 رئيس ثبت احوال شهرستان يزد از صدور شناسنامه نوزاد در کمتر از يکساعت در صورت مراجعه والدين نوزاد به ادارات ثبت احوال در سطح استان خبر داد .
به گفته مقني پور در صورت ارائه مشخصات نوزاد به بيمارستان نيز شناسنامه نوزادان در کمتر از 24 ساعت صادر خواهد شد .
وي اظهار داشت براي رفاه حال مردم در صدور کارت ملي هوشمند 14 دفتر پيشخوان دولت در مرکز استان در نظر گرفته شده است.
مقنی پور گفت : 14 مرکز نيز در شهرستان هاي استان براي صدور کارت ملي هوشمند ملي پيش بيني شده است .
وي گفت در شهرستان هاي استان علاوه بر دفاتر پيشخوان دولت کار ثبت درخواست کارت ملي هوشمند در ادارات ثبت احوال نيز انجام مي شود.