رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

طبیعت دیهوک

Loading the player...

دانلود


خدا بود و هيچ نبود ، خدا خواست و آفريد خاك را ، تا مادر آفرينش باشد و آب را ، تا گنج بخشايش شود . در گوش خاك و آب نه فقط امتداد حيات ، كه شفا بخش بسياري آنان است . آبي كه از دل گرم زمين بر مي آيد از چشمه هاي آبگرم ناي بند ،كه از آن جمله چشمه آب گرم "ديگ رستم" . آب گرم چشمه حاوي گوگرد است و از تشكيلات تراورتن سر بر مي آورد وبا جاري شدن به سطح بستري مي سازد كه جذابيتي وصف ناشدني دارد .نه تنها درمان بخشي چشمه ديگ رستم كه چشم نوازي اش جاذبه اي دارد كه اگر دست لطفي خس و خاشاك را از اطرافش براند چشم و چراغ طبيعت مداران مي شود . منطقه سرزمين سياه با وسعت قابل توجه خود از سنگهاي سياه كوچك و بزرگ بازالت و از مواد آتشفشاني دروني تشكيل شده . اين سنگها به علت جا به جايي گسل ناي بندان در اواخر دوران دوم زمين شناسي از دل زمين فوران كرده و در سطح وسيعي پراكنده شده اند . قلعه سنگي "مك شو"  بر فراز تپه اي قد علم كرده .بخشي از قلعه كه از تاراج زمان ايمن مانده گواه ظرافت طبع و بداعت ذوق سازندگان قلعه است .برج " مك شو " يادگار زمان هجمه و هجوم بيگانگاني است كه روزگاري پيش از اين مردمان از آنان ايمني مي جستند و در قلعه ها پناه مي گرفتند .قلعه اي كه نفوذ به آ ن دشوار بوده. اين هم از هنر نوعي نان كرنون توسط يكي از محيط بانان منطقه حفاظت شده حيات وحش ناي بندان است . لختي پس از آنكه خمير در ميان خاكسترها قرار مي گيرد ، نان كرنون به خوبي پخته ،تميز و آماده پذيرايي صبحانه از همكاران مي شود. تنها 60قلاده يوز پلنگ آسيايي شناسايي شده است كه ا ز اين تعداد اندك ،18 قلاده در پناهگاه حيات وحش ناي بندان طبس زندگي مي كنند .  برف گير ترين ارتفاعات طبس، سلسله جبال ناي بند است كه در دامنه شمالي اش وحوش پناه گرفته اند ، وسيع ترين حيات وحش حفاظت شده  ايران، با تنوع زيستي و فراواني گونه هاي جانوري و گياهي .

 

Nayband Village 2

There was not any things except God, God wants and created the soil in order to be mother of creation and water to give treasure. Not only it leads to continuation of life in depth of soil and water, but also makes them moving, the water which boils from warm earth heart, from Nayband hot springs that "Dige Rostam" hot spring is among them. This spring water contains sulfur and runs from travertine rocks and makes a thick smooth rock that is indescribable attraction. Not only "Dige Rostam" spring is therapeutic, but also if a kind hand removes the brambles around it will become an attractive landscape for eco-tourists. The black region land with its remarkable extent has formed of small and big black rocks in type of basalt and volcanic internal materials. These rocks have been ejected from earth depth and spread on extensive areas because of Naybandan fault movement in latter second periods of geology. Stone castle " Moksho" is located on a hill, some part of it was remained safe from plunder indicates its builders' talent fineness and strange. " Moksho" tower was remained from the foreigners' attack that the people were seeking safety from them and hid in the castles. A castle which impenetrable. This is art of baking traditional Kornoun bread by a environment guard of wild life protected region in Naybandan. Few after putting the paste inside the ashes, Kornoun bread bakes well and become clean and ready for eating breakfast with colleagues. Only 60 Asian panther has been known, that among these few numbers, 18 panthers are living in wild life refuge of Naybandan in Tabas. The most snowy area heights of Tabas is mountain series of Nayband where the wild animals are living in its northern slope and it is the most extensive protected wild life refuge of Iran with various ecological creatures and abundance animal and plant species.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.