رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

عصر ارتباطات - نمایش محتوای صدا

 

 


در عصر ارتباطات و اطلاعات که با ظهور فناوریهای جدید همراه است ، استفاده از امکانات جدید در زندگی یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود . امروزه صحبت از اطلاعات و جوامع اطلاعاتی است . هر جامعه ای که از لحاظ بار اطلاعاتی غنی تر باشد راحتتر پله های پیشرفت را طی خواهد نمود . در جوامع اطلاعاتی و جوامع دیجیتالی که بر اساس جمع آوری ، انباشت ، چرخش و گردش سریع داده ها و اطلاعات از طریق رایانه و اینترنت بنا شده روابط عمومی ها بر اساس ایفاء نقش اطلاع رسانی یکی از عوامل اصلی تولید کننده اطلاعات هستند . برنامه عصر ارتباطات با ساختار كلامي پيامي - مخاطب عام و هدف اطلاعاتي آموزشي ساعت 18 روزهاي شنبه هر هفته به مدت 30 دقيقه  به صورت ضبطي با مشاركت شركت مخابرات استان  از صداي مركز يزد پخش مي شود . اين برنامه در خصوص آشنايي با فعاليتهاي شركت مخابرات - گزارش عملكرد مسئولين مخابرات - آشنايي با توانمنديهاي متخصصان استان و تاكيد بر دستاوردها و توانمنديهاي ملي مي باشد كه با حضور مسئولين و كارشناسان شركت مخابرات توليد مي شود . آيتم هاي اين برنامه شامل كلام - كارشناس - گزارش مردمي - خبرهاي مخابرات - مسابقه پيامكي - گفتار و موسيقي است . عوامل برنامه : تهيه كننده : آقاي اقتصادي گوينده : آقاي دهقانپور گزارشگر : آقاي اقتصادي
Loading the player...
عصر ارتباطات
در عصر ارتباطات و اطلاعات که با ظهور فناوریهای جدید همراه است ، استفاده از امکانات جدید در زندگی یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود . امروزه صحبت از اطلاعات و جوامع اطلاعاتی است . هر جامعه ای که از لحاظ بار اطلاعاتی غنی تر باشد راحتتر پله های پیشرفت را طی خواهد نمود .

در جوامع اطلاعاتی و جوامع دیجیتالی که بر اساس جمع آوری ، انباشت ، چرخش و گردش سریع داده ها و اطلاعات از طریق رایانه و اینترنت بنا شده روابط عمومی ها بر اساس ایفاء نقش اطلاع رسانی یکی از عوامل اصلی تولید کننده اطلاعات هستند .
برنامه عصر ارتباطات با ساختار كلامي پيامي - مخاطب عام و هدف اطلاعاتي آموزشي ساعت 18 روزهاي شنبه هر هفته به مدت 30 دقيقه  به صورت ضبطي با مشاركت شركت مخابرات استان  از صداي مركز يزد پخش مي شود .
اين برنامه در خصوص آشنايي با فعاليتهاي شركت مخابرات - گزارش عملكرد مسئولين مخابرات - آشنايي با توانمنديهاي متخصصان استان و تاكيد بر دستاوردها و توانمنديهاي ملي مي باشد كه با حضور مسئولين و كارشناسان شركت مخابرات توليد مي شود .
آيتم هاي اين برنامه شامل كلام - كارشناس - گزارش مردمي - خبرهاي مخابرات - مسابقه پيامكي - گفتار و موسيقي است .
عوامل برنامه :
تهيه كننده : آقاي اقتصادي
گوينده : آقاي دهقانپور
گزارشگر : آقاي اقتصادي