جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

عطر سيب - نمایش محتوای صدا

 

 


  عطر سيب به تهيه كنندگي: حميد طلايي و اجراي مهري دوستي شعار و نويسندگي فاطمه دانايي روزهاي پنجشنبه هر هفته از ساعت12:40 به مدت 25 دقيقه از صداي مركز يزد پخش مي شود .   به طور کلی بهزیستی ، سازمانی فرهنگی ، اجتماعی و امدادی است که برای کمک به قشرهای محروم و انسان هایی که بنا به دلایل محیطی ، اجتماعی ، اقتصادی و ارثی و نیز داشتن مشکلات جسمی ، روانی، عاطفی ، گرفتار مشکلات و دچار عدم تعادل شده اند ، تأسیس شده است .   درمان و پیشگیری اعتیاد ، رسیدگی به امور ایتام ، بررسی آسیب های اجتماعی ، اشتغال و کاریابی ، مشاوره فرهنگی ، تربیتی و خانوادگی ، ایجاد آزمایشگاه های ژنتیکی جهت پیش گیری از معلولیت ها و توان بخشی به معلولان ، ارائه شیوه های صحیح زندگی به جوانان از مهم ترین فعالیت های این سازمان می باشد. معاونت صداي مركز يزد با مشاركت سازمان بهزيستي استان برنامه راديويي عطر سيب را تهيه و توليد مي نمايد .   عطر سيب برنامه اي است راديويي با ساختار كلامي پيامي كه به معرفي عملكردها و فعاليت هاي حوزه بهزيستي و اطلاع رساني درخصوص ارائه خدمات اين سازمان به مخاطبان خود مي پردازد . از آيتم هاي اين برنامه مي توان به اخبار بهزيستي كه در مورد مسائل روز بهزيستي و ارائه خدمات به مراجعه كنندگان با اين سازمان مي باشد از قبيل مهد كودك ها – معلوليت – سالمندان و ناشنوايان و ... را نام برد . بحث كارشناسي : كه با حضور يك كارشناس در مورد هر بحث برنامه به مخاطبان اطلاع رساني مي شود . پيام هاي هشدار دهنده : كه با توجه به هر موضوع پيام هايي به خانواده ها داده مي شود. مسابقه پيامكي: كه درهر برنامه براي هر موضوع يك مسابقه ارائه مي شود.  
عطر سيب

 

عطر سيب به تهيه كنندگي: حميد طلايي و اجراي مهري دوستي شعار و نويسندگي فاطمه دانايي روزهاي پنجشنبه هر هفته از ساعت12:40 به مدت 25 دقيقه از صداي مركز يزد پخش مي شود .


 

به طور کلی بهزیستی ، سازمانی فرهنگی ، اجتماعی و امدادی است که برای کمک به قشرهای محروم و انسان هایی که بنا به دلایل محیطی ، اجتماعی ، اقتصادی و ارثی و نیز داشتن مشکلات جسمی ، روانی، عاطفی ، گرفتار مشکلات و دچار عدم تعادل شده اند ، تأسیس شده است.

 

درمان و پیشگیری اعتیاد ، رسیدگی به امور ایتام ، بررسی آسیب های اجتماعی ، اشتغال و کاریابی ، مشاوره فرهنگی ، تربیتی و خانوادگی ، ایجاد آزمایشگاه های ژنتیکی جهت پیش گیری از معلولیت ها و توان بخشی به معلولان ، ارائه شیوه های صحیح زندگی به جوانان از مهم ترین فعالیت های این سازمان می باشد.


معاونت صداي مركز يزد با مشاركت سازمان بهزيستي استان برنامه راديويي عطر سيب را تهيه و توليد مي نمايد .

 

عطر سيب برنامه اي است راديويي با ساختار كلامي پيامي كه به معرفي عملكردها و فعاليت هاي حوزه بهزيستي و اطلاع رساني درخصوص ارائه خدمات اين سازمان به مخاطبان خود مي پردازد .


از آيتم هاي اين برنامه مي توان به اخبار بهزيستي كه در مورد مسائل روز بهزيستي و ارائه خدمات به مراجعه كنندگان با اين سازمان مي باشد از قبيل مهد كودك ها – معلوليت – سالمندان و ناشنوايان و ... را نام برد .


بحث كارشناسي : كه با حضور يك كارشناس در مورد هر بحث برنامه به مخاطبان اطلاع رساني مي شود .


پيام هاي هشدار دهنده : كه با توجه به هر موضوع پيام هايي به خانواده ها داده مي شود.


مسابقه پيامكي: كه درهر برنامه براي هر موضوع يك مسابقه ارائه مي شود.