رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

فراوری پسته - مهریز

 

پوست گيري : ‏‏پوست گيري پسته در گذشته با دست انجام مي شد و پوست نازك خارجي با دست از پوست دروني سخت جدا مي گردد . در ‏اين روش پوست دروني پسته سفيدتر مي ماند ولي به اين دليل كه وقت زيادي صرف مي شود مقرون به صرفه نيست . امروزه ‏پوست گيري پسته با ماشينهاي بزرگ و كوچك و با ظرفيت هاي مختلف انجام مي گيرد .‏

پوك گيري :‏‏ پسته هاي سبك و پوستهاي همراه توسط دستگاهي به نام پوك گير كه بر اساس فشار هوا كار مي كند جدا مي گردند .گوگيري ‏: در مناطق پسته خيز ، به پسته هايي كه پوست آنها گرفته نشده است "گو" گفته مي شود . اين عمل توسط دستگاهي به نام گوگير ‏صورت مي گيرد .‏حوض شناوري‏ : هدف از اين مرحله جداسازي پسته هاي نارس و آسيب ديده كه وزن كمي دارند به كمك سيال مي باشد .‏نم گيري‏ : در نم گيري مقداري از رطوبت پسته و آبي كه از مرحله آماده سازي ، همراه پسته است گرفته مي شود . سورت قبل از ورود پسته به مرحله خشك كن آشغالهاي موجود ، پسته ها با رنگهاي نامناسب و يا پوست گيري نشده توسط كارگران ‏جدا مي شوند. تصوير بالا خط فرآوري پسته را نشان ميدهد.

‏خشک کردن پسته ‏: ‏براي خشك كردن پسته از دستگاههاي مختلف خشك كردن با هواي گرم استفاده مي شود كه امكان خشك كردن ‏سريع و بدون آلودگي پسته را فراهم مي كند . مدت زمان خشك كردن به درجه حرارت هواي گرم ، سرعت ورود هوا و عمق ‏انبارش بستگي دارد.‏

 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.