جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

فرمول کارمندیابی

فرمول کارمندیابی


Loading the player...

دانلود

روزی مدیری از مشاور اعظم خود پرسید چگنه می توان کارمندان را در جای مناسب خود قرار داد،مشاور اعظم با خود اندیشید و جوابی بدین مضمون با او داد: قربانتان گردم در مرحله اول 400 آجر را در اتاقی در بسته بگذار و مرحله بعد کارمندان را در اتاق بگذار و در را ببند،و مرحله سوم آنها را ترک کن و بعد از شش ساعت برگردین سپس موقیتها را تحلیل کنین:اگر اجرها را دراند میشمارند در بخش حسابداری و اگر از نو و برا دوم می شمارند در بخش ممیزی ،اگر اجرها را اشفته و پخش کرده اند در بخش مهندسی ،اگر اجرها را خیلی مرتب نموده ان در بخش برنامه ریزی،اگر در حال خوابند در بخش نگهبانی،اگر تکه تکه می کنند در فناوری اطلاعات و اگر بیکار نشسته اند در بخش نیروی انسانی ،اگر تکان نداده اند در بخش حقوق و دستمزدو ... مدیر از این جواب به وجد امد.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.