سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

فرهنگ تعاون - نمایش محتوای صدا

 

 


تعاون در هیچ جامعه‌ ای محقق نخواهد شد مگر اینکه ابتدا روحیه گذشت، فداکاری و انفاق در آن جامعه ایجاد شده باشد. در هر جامعه ‌ای به میزانی که روح تعاون در آن شکل می‌ گیرد، قطعا میزان وحدت و انسجام در آن افزایش و به همان میزان درصد تعارضات و درگیری ‌ها کاهش می یابد. برکات فرهنگ تعاون به گونه ای است که می تواند بسیاری از بخش ها را پوشش دهد و با نزدیک کردن آحاد جامعه در ایجاد وحدت و انسجام تاثیر گذار باشد. اگر فرهنگ تعاون نبود، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نتیجه نمی رسید. تعاونی ها زمینه ساز عدالت اجتماعی واقتصادی هستند و یک فرصت برای کم کردن فاصله طبقاتی و جریان و بستری برای فقرزدایی درجامعه به شمار می روند. با تشکیل وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی بستر مناسبی برای تقویت تعاونی ایجاد شده است. در حال حاضر بیش از 180 هزار تعاونی در کشور وجود دارد که موفقیت‌ های بسیاری از  در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات دارند. فرهنگ تعاون برگرفته از فرهنگ متعالي قرآن و مباني توصيه شده از سوي خداوند متعال است . همچنين به هر ميزان فرهنگ تعاون در كشور توسعه بيشتري يابد روحيه برادري و همكاري افزايش و تنش هاي اجتماعي در كشور كاهش مي يابد . در حال حاضر 84 درصد از اقتصاد كشور در دست بخش دولتي – 13 درصد در دست بخش خصوصي و 3 درصد در خدمت تعاوني هاست كه اين مظلوميت بخش تعاون را مي رساند . لذا به منظور گسترش فرهنگ تعاون راديو يزد اقدام به  توليد برنامه اي با عنوان فرهنگ تعاون كرده است . اين برنامه روزهاي دوشنبه هر هفته ساعت 18 تا 18:25 پخش مي شود . آيتم ها ي اين برنامه عبارتند از : گزارش از تعاونيهاي برتر – كارگرهاي نمونه – كارفرمايان نمونه . همچنين فرهنگ تعاون كه با حضور كارشناساني از اداره تعاون توليد و پخش مي شود و در خصوص وظايف اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان و شهرستانها و پاسخگويي به اين سؤال كه  ضرورت اداره تعاون چيست ؟ صحبت مي كنند . عوامل برنامه : تهيه كننده : خانم توكلي گوينده : خانم زارعيان گزارشگر : خانم دهقان
Loading the player...
فرهنگ تعاون
تعاون در هیچ جامعه‌ ای محقق نخواهد شد مگر اینکه ابتدا روحیه گذشت، فداکاری و انفاق در آن جامعه ایجاد شده باشد. در هر جامعه ‌ای به میزانی که روح تعاون در آن شکل می‌ گیرد، قطعا میزان وحدت و انسجام در آن افزایش و به همان میزان درصد تعارضات و درگیری ‌ها کاهش می یابد.

برکات فرهنگ تعاون به گونه ای است که می تواند بسیاری از بخش ها را پوشش دهد و با نزدیک کردن آحاد جامعه در ایجاد وحدت و انسجام تاثیر گذار باشد. اگر فرهنگ تعاون نبود، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نتیجه نمی رسید.تعاونی ها زمینه ساز عدالت اجتماعی واقتصادی هستند و یک فرصت برای کم کردن فاصله طبقاتی و جریان و بستری برای فقرزدایی درجامعه به شمار می روند.
با تشکیل وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی بستر مناسبی برای تقویت تعاونی ایجاد شده است. در حال حاضر بیش از 180 هزار تعاونی در کشور وجود دارد که موفقیت‌ های بسیاری از  در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات دارند.

فرهنگ تعاون برگرفته از فرهنگ متعالي قرآن و مباني توصيه شده از سوي خداوند متعال است . همچنين به هر ميزان فرهنگ تعاون در كشور توسعه بيشتري يابد روحيه برادري و همكاري افزايش و تنش هاي اجتماعي در كشور كاهش مي يابد . در حال حاضر 84 درصد از اقتصاد كشور در دست بخش دولتي – 13 درصد در دست بخش خصوصي و 3 درصد در خدمت تعاوني هاست كه اين مظلوميت بخش تعاون را مي رساند . لذا به منظور گسترش فرهنگ تعاون راديو يزد اقدام به  توليد برنامه اي با عنوان فرهنگ تعاون كرده است .

اين برنامه روزهاي دوشنبه هر هفته ساعت 18 تا 18:25 پخش مي شود .

آيتم ها ي اين برنامه عبارتند از : گزارش از تعاونيهاي برتر – كارگرهاي نمونه – كارفرمايان نمونه . همچنين فرهنگ تعاون كه با حضور كارشناساني از اداره تعاون توليد و پخش مي شود و در خصوص وظايف اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان و شهرستانها و پاسخگويي به اين سؤال كه  ضرورت اداره تعاون چيست ؟ صحبت مي كنند .

عوامل برنامه :

تهيه كننده : خانم توكلي

گوينده : خانم زارعيان

گزارشگر : خانم دهقان