رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

قنات حسن آباد مهریز یزد

 

قنات حسن آباد مهریز یزد

در زمان گذشته کارگران ومقنی ها مشغول به کندن کانال وحفر قنات می شوند . وپس از مد تها تلاش وکوشش همگی مایوس ونا امید شده ومقنی با حالت عصبانیت به صاحب قنات می گوید که این قنات آب ندارد . وصاحب قنات می گوید اگر برا ی من آب ندارد برای تو که نان دارد . .صاحب قنات توکل به خدا می کند وبرای رسیدن به آب نذر می کند که اگر به اب زسید یک پنجم آن را به سادات مختص کند .بعد از این نذر ومتوسل شدن به نوادگان ائمه اطهار است قنات شروع به جوشیدن می کند وآبی از آن بیرون می آید هیچ کئام از این قناتها ی دیگر مانند این قنات نیست .

 

آب قنات حسن آباد بسته به میزان نزولات جوی وبارندگی مقدار آب دهی آن کم نمی شود .این قنات از کوههای مدوار سرچشمه می گیرد وبه روستای حسن آباد می رسد آب قنات حسن آباد پس از آنکه از وسط کوشک باغ پهلوان پورعبور می نماید، در باغ پهلوان پور جاری می شود.

در مسیر این قنات آسیابهایی نیز واقع شده است. این آسیاب ها آسیاب دو سنگی ، آسیاب حاجی ملا ماشاءاله وآسیاب ریگ می باشد

رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 2.6666666666666665 stars out of 5.