برنامه قند و عسل ، برنامه اي با ساختار تركيبي نمايشي است كه از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 20:00 از صداي مركز يزد پخش مي شود.

اين برنامه كه به موضوعات مبتلا به جامعه در قالب نمايش طنز مي پردازد شامل چند نمايش كوتاه است و گوينده در فواصل بين نمايش ها، درباره آن توضيحاتي مي دهد.پرداختن به موضوعات سبك زندگي از اهداف اصلي برنامه است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده : مهدي سرخي زاده

گوينده : خانم دهقانپور

نويسنده : آقاي طاهري

صدابرداران توليد : آقايان دهقاني زاده - فلاح

بازيگران : مهدي سرخي زاده-خانم فرجي

تاریخ تولید: 1393