رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

كت - نمايش هفته - نمایش محتوای صدا

 

 


زبان نمایش بهترین شیوه برای آموزش و انتقال  مسائل مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، دینی و ...است . صدا وسیمای مرکز يزد برنامه ای به نام نمایش هفته را با داستانهاي مختلف تهیه و تولید مي کند . كت عنوان نمايش طنز است كه به اين شكل شروع مي شود : زن در حال غذا پختن در خانه است كه صداي نمكي را از كوچه مي شنود كه داد مي زند نمكيه نمكيه بنابراين به جلو در مي رود و نمكي را صدا مي كند . وقتي همسرش شب به خانه مي آيد مي بيند برقها خاموشه ، تعجب مي كند ولي در همان لحظه همسرش برقها را روشن مي كند و مي گويد امشب تولد چهل سالگيته . مرد هم خوشحال مي شود . زن مي گويد بايد بهت هديه بدهم و باز هم مرد تعجب مي كند ، بعد زن هديه اي به او مي دهد ، وقتي مرد هديه را باز مي كند مي بيند يك كت است و بعضي جاههاي آن كثيف و آرنجش هم پاره است ولي همسرش ادعا مي كند كه اين كت را از بزرگترين پاساژ شهر به قيمت گراني خريده است . فرداي آن روز مرد كت جديدش را مي پوشد و آماده رفتن به سر كار مي شود و از همسرش هم مي خواهد پس از رفتن او برايش اسپند آتش كند تا همسايه ها چشمش نزنند و همانطور پياده به راه مي افتد تا همه او را با كتش ببينند . در راه پيرزن همسايه او را مي بيند و شروع به گريه مي كند و مي گويد كه اين كت شوهرش است و او را به ياد ايام جواني شوهرش مي اندازد ولي مرد منكر مي شود و مي گويد اين همان كت نيست ولي پيرزن مي گويد من كت شوهرم را خوب مي شناسم و آن را به نمكي داده بودم . مرد هم قبول نمي كند و از دست پيرزن فرار مي كند ، يك زنگ به خانمش مي زند و از او مي پرسد كه كت را از كجا خريده و او اسم يك بازار ديگر را مي دهد و وقتي مرد اعتراض مي كند كه اسم بازار چيز ديگه اي بوده با سرو صداي زن مواجه مي شود كه تو اشتباه مي كني . مرد هم قبول مي كند و بعد به مغازه سر كوچه مي رود تا هم پز بدهد و هم خريد كند كه وقتي وارد مغازه مي شود صاحب مغازه مي گويد  ..... عوامل برنامه : بر اساس نوشته اي از نويسنده : فرشاد نجاريان صدابردار : علي دهقانيزاده تهيه كننده - افكتور و تمامي نقش هاي زن : مژگان سازنده كارگردان و تمامي نقش هاي مرد : فرشاد نجاريان برنامه نمايش هفته روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 30 دقیقه  و تكرار آن جمعه ها از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .
Loading the player...
كت - نمايش هفته

زبان نمایش بهترین شیوه برای آموزش و انتقال  مسائل مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، دینی و ...است . صدا وسیمای مرکز يزد برنامه ای به نام نمایش هفته را با داستانهاي مختلف تهیه و تولید مي کند .


كت عنوان نمايش طنز است كه به اين شكل شروع مي شود : زن در حال غذا پختن در خانه است كه صداي نمكي را از كوچه مي شنود كه داد مي زند نمكيه نمكيه بنابراين به جلو در مي رود و نمكي را صدا مي كند .

وقتي همسرش شب به خانه مي آيد مي بيند برقها خاموشه ، تعجب مي كند ولي در همان لحظه همسرش برقها را روشن مي كند و مي گويد امشب تولد چهل سالگيته . مرد هم خوشحال مي شود . زن مي گويد بايد بهت هديه بدهم و باز هم مرد تعجب مي كند ، بعد زن هديه اي به او مي دهد ، وقتي مرد هديه را باز مي كند مي بيند يك كت است و بعضي جاههاي آن كثيف و آرنجش هم پاره است ولي همسرش ادعا مي كند كه اين كت را از بزرگترين پاساژ شهر به قيمت گراني خريده است . فرداي آن روز مرد كت جديدش را مي پوشد و آماده رفتن به سر كار مي شود و از همسرش هم مي خواهد پس از رفتن او برايش اسپند آتش كند تا همسايه ها چشمش نزنند و همانطور پياده به راه مي افتد تا همه او را با كتش ببينند .

در راه پيرزن همسايه او را مي بيند و شروع به گريه مي كند و مي گويد كه اين كت شوهرش است و او را به ياد ايام جواني شوهرش مي اندازد ولي مرد منكر مي شود و مي گويد اين همان كت نيست ولي پيرزن مي گويد من كت شوهرم را خوب مي شناسم و آن را به نمكي داده بودم . مرد هم قبول نمي كند و از دست پيرزن فرار مي كند ، يك زنگ به خانمش مي زند و از او مي پرسد كه كت را از كجا خريده و او اسم يك بازار ديگر را مي دهد و وقتي مرد اعتراض مي كند كه اسم بازار چيز ديگه اي بوده با سرو صداي زن مواجه مي شود كه تو اشتباه مي كني . مرد هم قبول مي كند و بعد به مغازه سر كوچه مي رود تا هم پز بدهد و هم خريد كند كه وقتي وارد مغازه مي شود صاحب مغازه مي گويد  .....

عوامل برنامه :

بر اساس نوشته اي از نويسنده : فرشاد نجاريان

صدابردار : علي دهقانيزاده

تهيه كننده - افكتور و تمامي نقش هاي زن : مژگان سازنده

كارگردان و تمامي نقش هاي مرد : فرشاد نجاريان

برنامه نمايش هفته روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 30 دقیقه  و تكرار آن جمعه ها از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .