رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

كسب و كار - نمايش هفته - نمایش محتوای صدا

 

 


كسب و كار برنامه ای است طنز و تولید شده در گروه نمایش مركز يزد که بصورت هفته ای پخش خواهد شد. این مجموعه نمایش که تحت عناوین و موضوعات مختلف می باشد داستانهاي نمايشي جالبي را براي شنوندگان توليد و پخش مي كنند . داستان طنز اين هفته از آنجا شروع مي شود كه پدر در حال قصه گفتن براي فرزند خردسالش است و از همانجا صحبت كسب و كار و شغل مي شود ، پسر از پدر مي پرسد كه شغل چيه ؟ آيا من هم بايد شغل داشته باشم و از اين حرفها . پدر هم مي گويد نه بچه ها كه شغل ندارند بلكه بايد درس بخوانند تا بتوانند يك شغلي پيدا كنند و با آن شغل در آينده بتوانند زندگي خود را اداره كنند . پسر هم مي گويد پس من چه شغلي داشته باشم . من مي خواهم پليس شوم خوبه كه پليس بشم .پدر هم مي گويد نه پليس نه . پسر دليل آن را مي پرسد و پدر شروع به تعريف كردن اتفاقي مي كند كه چند وقت پيش در خيابان برايش افتاده است و اينجور شروع مي كند كه در خيابان با يك تاكسي تصادف مي كند و زنگ مي زنند به پليس و تا پليس بيايد مردم جمع مي شوند و هر كدام نظر كارشناسي مي دهند و من از همان موقع فهميدم كه پليس راهنمايي رانندگي زياد داريم و ديگر نيازي به پليس نداريم و تو يك شغل ديگر را انتخاب كن . پسر مي گويد بابايي پس دكتر خوبه ، من مي خوام دكتر بشم . پدر هم مي گويد آره دكتر خوبه ولي همان موقع مي گويد واي نه بابا جون دكتر هم خوب نيست آخه ديروز دلم درد گرفت و از خانه رفتم بيرون تا خودم را به بيمارستان برسانم كه يكي از همسايه ها مرا ديد و حالم را پرسيد و من هم گفتم كه صبح من يه كم دل درد گرفتم و ميخوام برم دكتر كه همسايه هم گفت .... عوامل برنامه : نويسنده - كارگردان و تمامي نقش هاي مرد : فرشاد نجاريان تهيه كننده - افكتور و تمامي نقش هاي زن : مژگان سازنده صدابردار : جمال فلاح بازيگر خردسال : مرتضي ابويي برنامه نمايش هفته روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 30 دقیقه  و تكرار آن جمعه ها از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .
Loading the player...
كسب و كار - نمايش هفته

كسب و كار برنامه ای است طنز و تولید شده در گروه نمایش مركز يزد که بصورت هفته ای پخش خواهد شد. این مجموعه نمایش که تحت عناوین و موضوعات مختلف می باشد داستانهاي نمايشي جالبي را براي شنوندگان توليد و پخش مي كنند .


داستان طنز اين هفته از آنجا شروع مي شود كه پدر در حال قصه گفتن براي فرزند خردسالش است و از همانجا صحبت كسب و كار و شغل مي شود ، پسر از پدر مي پرسد كه شغل چيه ؟ آيا من هم بايد شغل داشته باشم و از اين حرفها . پدر هم مي گويد نه بچه ها كه شغل ندارند بلكه بايد درس بخوانند تا بتوانند يك شغلي پيدا كنند و با آن شغل در آينده بتوانند زندگي خود را اداره كنند . پسر هم مي گويد پس من چه شغلي داشته باشم . من مي خواهم پليس شوم خوبه كه پليس بشم .پدر هم مي گويد نه پليس نه . پسر دليل آن را مي پرسد و پدر شروع به تعريف كردن اتفاقي مي كند كه چند وقت پيش در خيابان برايش افتاده است و اينجور شروع مي كند كه در خيابان با يك تاكسي تصادف مي كند و زنگ مي زنند به پليس و تا پليس بيايد مردم جمع مي شوند و هر كدام نظر كارشناسي مي دهند و من از همان موقع فهميدم كه پليس راهنمايي رانندگي زياد داريم و ديگر نيازي به پليس نداريم و تو يك شغل ديگر را انتخاب كن . پسر مي گويد بابايي پس دكتر خوبه ، من مي خوام دكتر بشم . پدر هم مي گويد آره دكتر خوبه ولي همان موقع مي گويد واي نه بابا جون دكتر هم خوب نيست آخه ديروز دلم درد گرفت و از خانه رفتم بيرون تا خودم را به بيمارستان برسانم كه يكي از همسايه ها مرا ديد و حالم را پرسيد و من هم گفتم كه صبح من يه كم دل درد گرفتم و ميخوام برم دكتر كه همسايه هم گفت ....

عوامل برنامه :

نويسنده - كارگردان و تمامي نقش هاي مرد : فرشاد نجاريان

تهيه كننده - افكتور و تمامي نقش هاي زن : مژگان سازنده

صدابردار : جمال فلاح

بازيگر خردسال : مرتضي ابويي

برنامه نمايش هفته روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 30 دقیقه  و تكرار آن جمعه ها از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .