رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

كلام ولايت - نمایش محتوای صدا

 

 


امروز كه امام زمان (عج) در غيبت است ولايت فقاهت و امامت در مقام معظم رهبري تجسم يافته و تبعيت از وي بر همه ما وظيفه است . شناخت امام عصر و زمان خويش يكي از مهمات و اساسي‌ترين ضروريات زندگي است چراكه براساس احاديث كسي كه امام زمان خويش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است. ولايت فقيه حلقه مفقوده ارتباط با خدا و شناخت دين است . در واقع اگر به درستي تحليل كنيم بايد بگوييم كه وحدت و يكپارچگي ما حول محور رهبري نظام معنا مي‌يابد و اين موهبت كه امروز در كشور ما وجود دارد به بركت انقلاب اسلامي است . برنامه كلام ولايت به تهيه كنندگي محمد علي صادقيان با ساختار پيامي هر روز قبل از خبر ساعت 14 به مدت 5 دقيقه از راديو يزد پخش مي شود . هدف اين برنامه پخش قطعاتي از سخنان رهبر معظم انقلاب در راستاي نشر منويات رهبري است كه همه ابعاد ديني - آگاهي بخشي نسبت به امور جاري مملكت و مسايل روز را در بر مي گيرد .
Loading the player...
كلام ولايت

امروز كه امام زمان (عج) در غيبت است ولايت فقاهت و امامت در مقام معظم رهبري تجسم يافته و تبعيت از وي بر همه ما وظيفه است . شناخت امام عصر و زمان خويش يكي از مهمات و اساسي‌ترين ضروريات زندگي است چراكه براساس احاديث كسي كه امام زمان خويش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.

ولايت فقيه حلقه مفقوده ارتباط با خدا و شناخت دين است . در واقع اگر به درستي تحليل كنيم بايد بگوييم كه وحدت و يكپارچگي ما حول محور رهبري نظام معنا مي‌يابد و اين موهبت كه امروز در كشور ما وجود دارد به بركت انقلاب اسلامي است .

برنامه كلام ولايت به تهيه كنندگي محمد علي صادقيان با ساختار پيامي هر روز قبل از خبر ساعت 14 به مدت 5 دقيقه از راديو يزد پخش مي شود . هدف اين برنامه پخش قطعاتي از سخنان رهبر معظم انقلاب در راستاي نشر منويات رهبري است كه همه ابعاد ديني - آگاهي بخشي نسبت به امور جاري مملكت و مسايل روز را در بر مي گيرد .