رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

لحظه اي در كنار هم - نمايش هفته - نمایش محتوای صدا

 

 


زبان نمایش بهترین شیوه برای آموزش و انتقال  مسائل مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، دینی و ...است . صدا وسیمای مرکز يزد هر هفته برنامه ای به نام نمایش هفته را با داستانهاي مختلف تهیه و تولید مي کند . داستان نمايش اين هفته لحظه اي در كنار هم است كه داستاني آموزنده براي همه مخصوصا نسل جوان است . نمايش اين هفته اينجوري شروع ميشود كه پدر خانواده فوت ميكنه و دكتر به پسر بزرگ خانواده خبر مي دهد و بعد هم خواهر و برادر تلفني به همديگر خبر مي دهند و قرار مي شود كه براي كفن و دفن پدر به خانه پدري بيايند و صحبت از ماشاءالله كه نوكر خانه پدرشان است و عقب مانده ذهني هم هست و بعد از مرگ مادرشان در كنار پدر بوده است مي شود و اينكه چطور به او بگويند كه او قشقرق به پا نكنه. بالاخره همه به خانه پدري ميرسند و به دنبال ترتيب دادن مراسم كفن و دفن هستند ولي در همان لحظه مي بينند كه جنازه بابا كه روي ويلچر بوده حالا نيست و سر همين قضيه بچه ها تو حياط دور هم جمع مي شوند و هر كدام از كارهايي كه انجام داده بودند مي گويند چون فكر مي كنند كه پدرشان زنده است و مي خواهد كه آنها كه يكسال است پا به اين خونه نگذاشتند دور هم جمع شوند براي همديگر تعريف مي كنند . به اين شكل كه دختر خانواده مي گويد وقتي ديده پدر فوت كرده همه طلاو جواهرات كه تو خونه بوده را برمي دارد به اين بهانه كه اينها يادگارهاي مادرش است و عروسها قدر آنها را نمي دانند و بارها هم از پدر خواهش كرده بوده كه اينها را به او بدهد ولي پدر قبول نمي كند و حالا شرمنده پدر است چون فكر مي كند پدر زنده است و مي خواسته كه آنها را امتحان كند . پسر كوچك خانواده هم مي گويد بدون اينكه بقيه بفهمند به اتاق پدر رفته و همه پولهايي كه داخل گاو صندوق پدر بوده را بر مي دارد و او هم احساس شرمساري مي كند . پسر بزرگ خانواده هم لب به اعتراف مي گشايد و.....  عو ا مل برنامه : تنظيم براي راديو : حميد طلايي صدابردار : جمال فلاح تهيه كننده و كارگردان : حميد طلايي هنرمندان به ترتيب اجراي نقش : محمد اركان - محبوبه زارعيان - حميد طلايي - محمد بينايي - عليرضا سازگاري - منوچهر هنردان برنامه نمايش هفته روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 30 دقیقه و تكرار آن جمعه ها از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .
Loading the player...

زبان نمایش بهترین شیوه برای آموزش و انتقال  مسائل مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، دینی و ...است . صدا وسیمای مرکز يزد هر هفته برنامه ای به نام نمایش هفته را با داستانهاي مختلف تهیه و تولید مي کند . داستان نمايش اين هفته لحظه اي در كنار هم است كه داستاني آموزنده براي همه مخصوصا نسل جوان است .


نمايش اين هفته اينجوري شروع ميشود كه پدر خانواده فوت ميكنه و دكتر به پسر بزرگ خانواده خبر مي دهد و بعد هم خواهر و برادر تلفني به همديگر خبر مي دهند و قرار مي شود كه براي كفن و دفن پدر به خانه پدري بيايند و صحبت از ماشاءالله كه نوكر خانه پدرشان است و عقب مانده ذهني هم هست و بعد از مرگ مادرشان در كنار پدر بوده است مي شود و اينكه چطور به او بگويند كه او قشقرق به پا نكنه. بالاخره همه به خانه پدري ميرسند و به دنبال ترتيب دادن مراسم كفن و دفن هستند ولي در همان لحظه مي بينند كه جنازه بابا كه روي ويلچر بوده حالا نيست و سر همين قضيه بچه ها تو حياط دور هم جمع مي شوند و هر كدام از كارهايي كه انجام داده بودند مي گويند چون فكر مي كنند كه پدرشان زنده است و مي خواهد كه آنها كه يكسال است پا به اين خونه نگذاشتند دور هم جمع شوند براي همديگر تعريف مي كنند .

به اين شكل كه دختر خانواده مي گويد وقتي ديده پدر فوت كرده همه طلاو جواهرات كه تو خونه بوده را برمي دارد به اين بهانه كه اينها يادگارهاي مادرش است و عروسها قدر آنها را نمي دانند و بارها هم از پدر خواهش كرده بوده كه اينها را به او بدهد ولي پدر قبول نمي كند و حالا شرمنده پدر است چون فكر مي كند پدر زنده است و مي خواسته كه آنها را امتحان كند . پسر كوچك خانواده هم مي گويد بدون اينكه بقيه بفهمند به اتاق پدر رفته و همه پولهايي كه داخل گاو صندوق پدر بوده را بر مي دارد و او هم احساس شرمساري مي كند . پسر بزرگ خانواده هم لب به اعتراف مي گشايد و..... 

عوامل برنامه :

تنظيم براي راديو : حميد طلايي

صدابردار : جمال فلاح

تهيه كننده و كارگردان : حميد طلايي

هنرمندان به ترتيب اجراي نقش : محمد اركان - محبوبه زارعيان - حميد طلايي - محمد بينايي - عليرضا سازگاري - منوچهر هنردان


برنامه نمايش هفته روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 30 دقیقه و تكرار آن جمعه ها از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .