رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

ماجراهاي خانه ما - نمایش محتوای صدا

 

 


  برنامه ماجراهاي خانه ما روزهاي دوشنبه هر هفته به مدت 20 دقيقه از ساعت 18:00 تا 18:25 از صداي مركز يزد پخش مي شود . نوجواني اغلب به دوره اي بين كودكي و بزرگسالي اطلاق مي شود . اين واژه ، برچسب مناسبي جهت دوره اي از زندگي فرد ( تقريباً سنين 12 – 20 سالگي ) است و چنين استعمالي ، هيچ گونه قيد و تعريفي درباره ي خصوصيات رشد نوجوان ها يا علل اختصاصي نوجواني ندارد. دوره نوجواني را بايد يك مرحله بسيار مهم از زندگي تلقي كرد. دوره اي كه با ويژگي هايش از ساير دوران زندگي متمايز مي شود. گرچه هر سني مسائل خاص خودش را دارد ، با اين حال ، مسائل نوجوانان اغلب براي پسران و دختران به گونه اي است كه آنها به سختي از عهده ي حلشان برمي آيند. گرچه همه ی دوران عمر مهم است ولی دوره نوجواني مهمتر از سایرین می باشد زیرا تأثیرات ناگهانی بر رفتار و دیدگاه فرد دارد . دوره نوجوانی را باید یك مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی كرد. دوره ای كه با ویژگی هایش از سایر دوران زندگی متمایز می شود .آموزش در اين سنين بايد بصورتي باشد بطوريكه نه تنها تدافعي نباشد كه حتي براحتي مورد توجه نوجوان قرار گيرد لذا شبكه استاني صدا با برنامه ماجراهاي خانه ما و در قالب نمايش اين امر مهم را برعهده گرفته است . كارهاي دو نوجوان اين برنامه كه دستخوش برخي اتفاقات مي شوند و مادر هم در نقش بزرگتر آنها را براي حل اين اتفاقات راهنمايي مي كند . اين اتفاقات مقدمه اي براي ماجراهاي برنامه ميشود . اين برنامه با قطعه هاي نمايشي و آموزش ادب كلامي و رفتاري و آگاهي بخشي به رفع آسيبهاي موجود در نوجوانان مي پردازد . ماجراهاي خانه ما با ساختار تركيبي نمايشي - با موضوع اجتماعي و ورزش و تفريحات سالم - مخاطب كودك و نوجوان و هدف اطلاعاتي آموزشي و تفريحي سرگرمي از صداي مركز يزد پخش مي شود . عوامل برنامه : تهيه كننده : مريم تقي زاده هنرپيشه ها : مژگان سازنده  - زهرا دهقاني زاده - كامران كيان  
ماجراهاي خانه ما


 

برنامه ماجراهاي خانه ما روزهاي دوشنبه هر هفته به مدت 20 دقيقه از ساعت 18:00 تا 18:25 از صداي مركز يزد پخش مي شود .


نوجواني اغلب به دوره اي بين كودكي و بزرگسالي اطلاق مي شود . اين واژه ، برچسب مناسبي جهت دوره اي از زندگي فرد ( تقريباً سنين 12 – 20 سالگي ) است و چنين استعمالي ، هيچ گونه قيد و تعريفي درباره ي خصوصيات رشد نوجوان ها يا علل اختصاصي نوجواني ندارد.


دوره نوجواني را بايد يك مرحله بسيار مهم از زندگي تلقي كرد. دوره اي كه با ويژگي هايش از ساير دوران زندگي متمايز مي شود. گرچه هر سني مسائل خاص خودش را دارد ، با اين حال ، مسائل نوجوانان اغلب براي پسران و دختران به گونه اي است كه آنها به سختي از عهده ي حلشان برمي آيند. گرچه همه ی دوران عمر مهم است ولی دوره نوجواني مهمتر از سایرین می باشد زیرا تأثیرات ناگهانی بر رفتار و دیدگاه فرد دارد .

دوره نوجوانی را باید یك مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی كرد. دوره ای كه با ویژگی هایش از سایر دوران زندگی متمایز می شود .آموزش در اين سنين بايد بصورتي باشد بطوريكه نه تنها تدافعي نباشد كه حتي براحتي مورد توجه نوجوان قرار گيرد لذا شبكه استاني صدا با برنامه ماجراهاي خانه ما و در قالب نمايش اين امر مهم را برعهده گرفته است .

كارهاي دو نوجوان اين برنامه كه دستخوش برخي اتفاقات مي شوند و مادر هم در نقش بزرگتر آنها را براي حل اين اتفاقات راهنمايي مي كند . اين اتفاقات مقدمه اي براي ماجراهاي برنامه ميشود . اين برنامه با قطعه هاي نمايشي و آموزش ادب كلامي و رفتاري و آگاهي بخشي به رفع آسيبهاي موجود در نوجوانان مي پردازد .

ماجراهاي خانه ما با ساختار تركيبي نمايشي - با موضوع اجتماعي و ورزش و تفريحات سالم - مخاطب كودك و نوجوان و هدف اطلاعاتي آموزشي و تفريحي سرگرمي از صداي مركز يزد پخش مي شود .


عوامل برنامه :

تهيه كننده : مريم تقي زاده

هنرپيشه ها : مژگان سازنده  - زهرا دهقاني زاده - كامران كيان