رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

ماه مهرباني ويژه افطار ماه مبارك رمضان - نمایش محتوای صدا

 

 


رمضان ماه نزول قرآن که عبادات بندگان خالص، مقبول و دعاهای آنان مستجاب است و آنان زیر بارش الطاف الهی می توانند دل و جان خود را از گناه و عصیان، بشویند و به کمال و سعادت برسند. در فضیلت و شرافت ماه مبارک رمضان همین بس که در میان ماه های قمری تنها ماهی است که خدای تبارک و تعالی نام آن را در کتاب شریف خود ذکر نموده و آن را ظرف زمانی نزول انزالی قرآن-که جزء بهترین هدایای الهی به جامعه بشریت است-معرفی فرموده است. معاونت صدای مرکز یزد با برنامه زنده ماه مهربانی با رمضان ماه خدا  همراه روزه داران شهر دارالعباده می شود . ماه مهربانی عنوان برنامه ایست رادیویی که در زمان افطار از طریق امواج رادیو میهمان خانه های مردم استان یزد می شود . ازآیتم های این برنامه می توان به: بهداشت رمضان: که در خصوص تغذیه مناسب این ماه و نکاتی که روزه داران برای سلامتیشان باید در نظر بگیرند صحبت می شود .احکام رمضان: نکات و مسائلی که باید در احکام روزه به آن توجه داشت توسط کارشناسان مذهبی به شنوندگان ارائه می شود .تفسیر قرآن و پیام جزء خوانی قرآن : که عمده ترین پیام های جزء های قرآن تفسیر و بررسی می شود .معرفی مساجد و قاریان برجسته استان . یک نکته از هزاران: که داستان های مذهبی در قالب نمایش به سمع شنوندگان می رسد و گزارش مردمی اشاره کرد. ماه مهربانی به تهیه کنندگی راضيه دهقانی زاده، اکرم السادات موسوی، نسرین وافی و فاطمه دانایی و اجرای: امید حسین مرشدی و سعید طالبی پور و خانم زارع و گزارشگري زهرا دهقاني زاده و آقاي آقايي هر روز ساعت 19 تا 21 از رادیو یزد بطور زنده پخش می شود.
Loading the player...
ماه مهرباني ويژه افطار ماه مبارك رمضان

رمضان ماه نزول قرآن که عبادات بندگان خالص، مقبول و دعاهای آنان مستجاب است و آنان زیر بارش الطاف الهی می توانند دل و جان خود را از گناه و عصیان، بشویند و به کمال و سعادت برسند. در فضیلت و شرافت ماه مبارک رمضان همین بس که در میان ماه های قمری تنها ماهی است که خدای تبارک و تعالی نام آن را در کتاب شریف خود ذکر نموده و آن را ظرف زمانی نزول انزالی قرآن-که جزء بهترین هدایای الهی به جامعه بشریت است-معرفی فرموده است.

معاونت صدای مرکز یزد با برنامه زنده ماه مهربانی با رمضان ماه خدا  همراه روزه داران شهر دارالعباده می شود . ماه مهربانی عنوان برنامه ایست رادیویی که در زمان افطار از طریق امواج رادیو میهمان خانه های مردم استان یزد می شود .

ازآیتم های این برنامه می توان به: بهداشت رمضان: که در خصوص تغذیه مناسب این ماه و نکاتی که روزه داران برای سلامتیشان باید در نظر بگیرند صحبت می شود .احکام رمضان: نکات و مسائلی که باید در احکام روزه به آن توجه داشت توسط کارشناسان مذهبی به شنوندگان ارائه می شود .تفسیر قرآن و پیام جزء خوانی قرآن : که عمده ترین پیام های جزء های قرآن تفسیر و بررسی می شود .معرفی مساجد و قاریان برجسته استان . یک نکته از هزاران: که داستان های مذهبی در قالب نمایش به سمع شنوندگان می رسد و گزارش مردمی اشاره کرد.

ماه مهربانی به تهیه کنندگی راضيه دهقانی زاده، اکرم السادات موسوی، نسرین وافی و فاطمه دانایی و اجرای: امید حسین مرشدی و سعید طالبی پور و خانم زارع و گزارشگري زهرا دهقاني زاده و آقاي آقايي هر روز ساعت 19 تا 21 از رادیو یزد بطور زنده پخش می شود.