جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

مدرسه مروی

مدرسه مروی


Loading the player...

مدرسه مروی مدرسه مروی در زمان فتحعلیشاه در تهران ساخته شد.امروز،در قسمت شرقی خیابان ناصر خسرو ،مقابل ساختمان شمس العماره در بازارچه مروی قرار دارد.بانی این مدرسه ،حاجی محمد حسین خان مروی ،که به خراسان گریخته و از نزدیکان دربار فتحعلیشاه بود، پسر بیرامعلی آقا از طایفه عز الدین لوی قاجار بود که در مرو به دست شاهمراد،معروف بیک خان کشته شد.او که درمدت اقامت خود در ایران بسیار متمول شده بود ،مدرسه خان مروی را در تهران بنا کرد.بازارچه و باغ مروی در نزدیکی این مدرسه نیز از جمله بناهای یادگار محمد حسین خان مروی است.وی تمام املاک مزروعی خود را که شامل چندین پارچه آبادی بود وقف ساخت مسجد ومدرسه کرد.نامهای مروی وفخریه نیز از نام و لقب محمد حسین خان مروی ملقب به فخر الدوله گرفته شده است.مدرسه ی مروی مشتمل است بر یک مسجد ویک صحن بزرگ با حجره ها و طاق نماهای اطرافش و مَدَرس و ایوانی بزرگ در شمال صحن.تزیینات کاشیکاری که کتیبه ها و اشعار عالمانه و نام فتحعلیشاه و فخر الدوله بر آنها مرقوم رفته است ،زینت بخش دیوارهای ایوان شمالی است. . بیتی بیانگر تاریخ بنای مدرسه در یکی از این کتیبه ها آمده است: منشی طبع صبا از پی تاریخش گفت که سزد مدرس این مدرسه را ادریسی از محاسبه ی حروف ابجد رقم 1231 به دست می آمد .در پایان کتیبه هم نام محمد مهدی ،نویسنده ی کتیبه ها و اشعار وسال 1230 مرقوم شده است.بنا به سبک معماری دوره صفویه و بنا های مسجد مدرسه ای سبک اصفهان با پلانی مربع و حیاط مر کزی ساخته شده.در اطراف حیاط حجرات و مدرس ها با نمایی زیبا و سقف قوس دار کنار هم قرار گرفته اند .ورودی بنا شکل ایوانهای مساجد اصفهان با تزیینات کاشی و دو مناره در طرفین بسیار زیبا است .در ضلع شمالی صحن مدرسه ایوان خوش طرحی قرار دارد که پشت آن،اتاق بزرگی به عنوان مدرس ساخته شده است.در شرق و غرب مدرسه اتاقهای بزرگی وجود دارد که از آنها نیز برای اجتماعات و مَدرَس استفاده شده است.در ورودی مدرسه از ضلع جنوبی است که البته سر در قدیمی آن ضمن تعمیرات و تصرفاتناروا تغییر یافته است.در قسمتهای دیگر ی از جانب صحن ،حجره ها و غرفه های محل سکونت طلاب را ترتیب داده اند.

 

 
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.