جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹

مردم و قانون - نمایش محتوای صدا

 

 


یکی از برجستگیهای چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است؛ به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است. هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است. هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی، تعلیم و تعلّم و... است. خداوند که آفریننده انسانهاست، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میلها و تقاضاهایی است؛ همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادی و طبیعی برای اوست. برنامه مردم و قانون به بيان قوانين مدني مي پردازد . از آنجا كه آشنايي مردم با حقوق شهروندي و رعايت حق الناس و برطرف كردن مشكلات شهروندان باعث كاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود و همچنين در برنامه پنجم توسعه کشور از دستگاه قضایی خواسته شده است که از ظرفیت تمام نهادها و ارگانها در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند. لذا صداي مركز يزد با در نظر گرفتن برنامه ؛مردم و قانون؛ سعي كرده است تا به نوبه خود و در راستاي گسترش فرهنگ قانون پذيري و كاهش اسيبهاي اجتماعي قدم بردارد. اين برنامه شنبه هر هفته از ساعت 11:05 تا 11:30 از راديو يزد پخش مي شود . عوامل برنامه مردم و قانون: تهيه كننده و نويسنده : خانم دانايي گوينده : خانم زارعيان گزارشگر : زهرا دهقانيزاده
Loading the player...
مردم و قانون


یکی از برجستگیهای چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است؛ به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است. هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است. هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی، تعلیم و تعلّم و... است. خداوند که آفریننده انسانهاست، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میلها و تقاضاهایی است؛ همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادی و طبیعی برای اوست.

برنامه مردم و قانون به بيان قوانين مدني مي پردازد . از آنجا كه آشنايي مردم با حقوق شهروندي و رعايت حق الناس و برطرف كردن مشكلات شهروندان باعث كاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود و همچنين در برنامه پنجم توسعه کشور از دستگاه قضایی خواسته شده است که از ظرفیت تمام نهادها و ارگانها در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند. لذا صداي مركز يزد با در نظر گرفتن برنامه ؛مردم و قانون؛ سعي كرده است تا به نوبه خود و در راستاي گسترش فرهنگ قانون پذيري و كاهش اسيبهاي اجتماعي قدم بردارد. اين برنامه شنبه هر هفته از ساعت 11:05 تا 11:30 از راديو يزد پخش مي شود .

عوامل برنامه مردم و قانون:

تهيه كننده و نويسنده : خانم دانايي

گوينده : خانم زارعيان

گزارشگر : زهرا دهقانيزاده