جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

مردم و قانون - نمایش محتوای صدا

 

 


  برنامه مردم و قانون به بيان قوانين مدني مي پردازد و شنبه هر هفته از ساعت 11:30تا 12:00 به مدت 30 دقيقه از راديو يزد پخش مي شود .   یکی از برجستگیهای چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است؛ به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است. هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است. هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی ، تعلیم و تعلّم و... است. خداوند که آفریننده انسانهاست ، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها ، میلها و تقاضاهایی است ؛ همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادی و طبیعی برای اوست. از آنجا كه آشنايي مردم با حقوق شهروندي و رعايت حق الناس و برطرف كردن مشكلات شهروندان باعث كاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود و همچنين در برنامه پنجم توسعه کشور از دستگاه قضایی خواسته شده است که از ظرفیت تمام نهادها و ارگانها در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند. لذا صداي مركز يزد با در نظر گرفتن برنامه "مردم و قانون" سعي كرده است تا به نوبه خود و در راستاي گسترش فرهنگ قانون پذيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي قدم بردارد. عوامل برنامه مردم و قانون: تهيه كننده و نويسنده : خانم دانايي گوينده : آقاي عليزاده گزارشگر : زهرا دهقانيزاده  
مردم و قانون

 

برنامه مردم و قانون به بيان قوانين مدني مي پردازد و شنبه هر هفته از ساعت 11:30تا 12:00 به مدت 30 دقيقه از راديو يزد پخش مي شود .


 

یکی از برجستگیهای چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است؛ به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است. هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است. هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی ، تعلیم و تعلّم و... است. خداوند که آفریننده انسانهاست ، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها ، میلها و تقاضاهایی است ؛ همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادی و طبیعی برای اوست.


از آنجا كه آشنايي مردم با حقوق شهروندي و رعايت حق الناس و برطرف كردن مشكلات شهروندان باعث كاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود و همچنين در برنامه پنجم توسعه کشور از دستگاه قضایی خواسته شده است که از ظرفیت تمام نهادها و ارگانها در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند. لذا صداي مركز يزد با در نظر گرفتن برنامه "مردم و قانون" سعي كرده است تا به نوبه خود و در راستاي گسترش فرهنگ قانون پذيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي قدم بردارد.


عوامل برنامه مردم و قانون:

تهيه كننده و نويسنده : خانم دانايي

گوينده : آقاي عليزاده

گزارشگر : زهرا دهقانيزاده