رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

مسجدامام حسن مجتبی (ع)

مسجدامام حسن مجتبی (ع)


مسجدامام حسن مجتبی (ع) معروف به مسجد سرچم در ضلع غربی خیابان سید گلسرخ و در محله ای به همین نام واقع گردیده و بنای آن مربوط به قرن پنجم هجری قمری است این بنا در محله سرچم که در قرن نهم خارج از شهر یزد قرار داشته، واقع گردیده و بنایی کوچک و فاقد قدمت است؛ اما در محراب آن، دو قطعه سنگ قبر مورخ قرن پنجم هجری نصب شده است. مسجد سرچم به شماره 13891در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است .این مسجد باز سازی شده وقسمتهایی از بقایای قدیمی آن باقی است . محله سرچم از جمله محلات قدیم یزد می باشد که از جهات شمال به محلات جنت آباد و سید گلسرخ ، از جنوب به محله شاه ابوالقاسم ، از غرب به محله شیخداد ، واز شرق به محله كوشكنو محدود می باشد در باب تسمیه آن گویند كه «جمع »است به مناسبت آنكه مردم در یكی از واقعه های سیل بر سر بلندی تجمع كردند ازمطالب مورخان محلی یزد چنین مستفاد می شود که محله سرچم در قرن هفتم هجری ایجاد گردیده است. و در قرن نهم هجری از مزارهای معروف خارج شهر بشمار می رفته است . آثار تاریخی این محله عبارتند از : 1- بقعه سید گل زرد 2- مسجد سرچم 3- بازارچه و مرکز محله سرچم 4- بقعه سید گل مشکینجه 5- حسینیه سرچم محله سر جمع درتداول عامه «سر چم»گفته می شود كما اینكه در «تاریخ شهدای یزد »چند بار به همین صورت ذكر شده .ذكر این محله درتواریخ یزد مكرر آمده و در قرن نهم از محلات خارج شهر بوده است . بنا به نوشته احمد كاتب سال 673 براثر وقوع سیل محلات مریاباد ، سرسنگ ، و بخشهایی از محله یعقوبی وسلغرآباد تخریب گردید و صدمات زیادی به مردم این محلات آورد عموم مردم از خرد وكلان بر سر بلندی تجمع كردند وپس ازپایان یافتن سیل ،مردم كم‌كم به احداث ساختمانهای جدید پرداختندوبدین مناسبت درابتدا به آن مكان «سرجمع»گویندودر عهد مؤلف به«سرچمر »مشهور گشت. ازمطالب تاریخ یزد چنین بر می آید كه محله سرچم یكی از محلاتی است كه ازآب قنات تفت ونصیری بهره مند گردد درتاریخ یزد آمده است: « آسیای كهنه و مامانوك ومشتوك ویخدان ونوغاباد ومسعودیه وسردوراه وتبوك وچهار منار ومدرسه مصلی عتیق وكوچه خطیب وخلف باغ عزآباد واسكندریه وسرچم وقریب دویست مصنعه از این آب (آب تفت ونصیری )پرمی شود ومردم از آن منفعت می یابند. مؤلف جامع مفیدی این محل را محل دفن سید سرچم و سید خمیر ذکر کرده است و آورده که سیدسرچم از سادات مورد احترام مردم بود که در سال 856 نزدیک برج اولیا دفن گردیده است . همچنین در ذیل معرفی سید حسین گلسرخ و پیر خمیر آورده که این سید در محله سرچم مغازة نانوایی داشته است که امروزه نیز قسمتهایی از خانقاه پیر خمیر ( از مریدان سید گلسرخ ) باقی مانده است . بطو کلی آنچه از مطالب بالا استناد می شود این است که محله سرچم یکی از محلات خارج شهر بوده است که در قرن نهم هجری به عنوان یکی از مقابر قدیمی و عمده ذکر شده است بطوری که امروزه در مسجد کنونی سرچم ، در سنگ قبری از قرن پنجم هجری دیده می شود که صحت گفته های فوق را تأ یید می نماید بدین مضمون : 1- سنگ قبر مورخ 475 به اندازه 27×41 سانتی متر که آیات و عبارت مذکور در ذیل بر آن نقل شده است حاشیه : بسم ا ... الرحمن الرحیم کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام متن : هذا قبر ابراهیم بن عبد الرحمن ... بن سهلان من ... سنة خمس و سبعین و اربعائه 2- سنگ قبر به همان اسلوب و به اندازة 39 ×62 سانتی متر که حاشیة اول به علت سائیدگی قابل قرائت نیست . حاشیة دوم ( سورة آل عمران آیة 18 ) پیشانی ( شهادتین ) متن : هذا قبر ... رجب .... اربع مائه

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.