نمایش محتوای تولیدات ویژه

مسجد باغ گندم یزد

این مسجد خارج از حصار یزد، نزدیك آب انبار قرارداشته و مسجدی ساده شامل تابستانخانه وگرمخانه می‌باشد. پوشش داخلی گچ اندود می باشد. بر سردر ورودی مسجد ونیز بالای محراب آن دوشبكه از كاشیهای آبی رنگ سده نهم هجری قراردارد كه در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. نمای خارجی مسجداندود كاهگل دیده می‌شود.برفراز محراب نیز بادگیری بوده كه هم اكنون ویران شده است .بنای اولیه مسجد تخریب شده است وتنها مناره گلی آن به صورت یادگارهای به‌جای مانده از دوران گذشته برفراز مسجد خود نمایی می كند. مسجد باغ گندم متعلق به یكی ـ دوده? پیش است كه ورودی آن در جبهه‌ی جنوبی قرار دارد.سردر (‌پیشخوان ) مسجد مزّین به كاشی معرّق با نقوش گل وبوته اسلیمی ـ ختایی ـ ترنجی بوده وبر لچكی های سردر مسجد اسماء خدا منقور شده وسه گوش? آن به خطّ ثلث كتیبه شده است . مسجد باغ گندم از یك شبستان نوسازوصحن تشكیل شده ، كه دارایِ سقف ِطاق وتویزه ای می‌باشد.داخل شبستان مسجدنیز با گچ اندود شده و ازارة شبستان تا ارتفاع حدود یك متر با سنگ پوشیده است .شبستان دارای شش ستون قطور با اندود گچ می باشد . این مسجددارای سه محراب می‌باشد.كه محراب اصلی مزین به كاشی معرق با نقوش اسلیمی ـ ختایی ـ ترنجی است. بر قاب محراب سورة توحید بر پیشانی آن سورة فلق وبر دوسوی آن سورة« الكافرون» و«الناس» به خطّ ثلث كتیبه شده وبر ترنجی كاشی محراب ، (( لا اله الا الله ومحمد رسول الله)) نوشته شده وزیر آن عبارت (( به یاد حاج شیخ احمد علی ابهت )) حك گردیده است.دو محراب دیگر نیز به صورت تزئینی دیده می‌شود. پشت بام مسجد وصحن مسجدآجر فرش است . بر فراز بام مسجد یك مناره گلی ساده به چشم می خورد .صحن مسجد در ضلع شمالی و وضوخانه وسرویس بهداشتی آن درداخل صحن مسجد قرار دارد . خارج از مسجد، بررویِ دیوار (روبه‌روی آن، جنب آب انبار باغ گندم ) سه لوحة قبر بدین صورت است:1ـ لوح? گچی به شكل خاص به اندازة 43 * 69 كه قسمت باریك شدة آن 26 سانتی متراست با كتیبه ای به خطوط نسخ وكوفی .متن خطوط كوفی كه به ظاهر آی? قرآنی است ، ولی خوانا نیست .دوره به خط نسخ آمده :«هذا قبر مولانا وصاحب المعظم المرحوم المغفور السعید الحافظ والقراء والزاهد والعابد زین الحاج والحرمین حاجی زین الدین علی بن معز الحاج والحرمین نجم الدین محمود بن شیخ زاهد زین الدین علی شاه بنده الیزدی فی تاریخ ثامن عشررمضان لسنه اثنین وثمان وسبعمائه.»

 

 


رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.