نمایش محتوای تولیدات ویژه

مسجد جامع برخوردار یزد

مسجد جامع برخوردار یزد


مسجد جامع برخوردار یزد مسجد جامع برخوردار در حدود شصت سال پیش بامعماری باشکوهی در محله خواجه خضر یزد ساخته شده است . بنای این مسجد با پیش خوانی مزین به کاشی معرق با نقوش گل وبوته اسلیمی وخط ثلث ،رنگهای آبی با چند وجهی های شکیل ،کتیبه ها ،ازاره ها ولچکی ها چنان بهم آمیخته اند که انگار انس والفتی دیرینه دارند .در غرب گرمخانه شش پنجره ودری چوبی وجود دارد . درهای اروسی با پنجره های مشبک وگل جامهای رنگین ، گرمخانه با دهلیزی مزین به هشتی وپوشش آجری ورسمی بندی به صحن راه می یابد . ازاره ها ی گرمخانه سنگ پوش می باشد . سقف تاق وتویزه با خطهای کوتاه وقوسهای جناقی تکیه داده بر ستونهای آجری محراب قامت بستهخ در قیام با کاشیهای معرق ونقوش اسلیمی خطایی وترنجی بسیار چشمگیر است آهیانه گنبد گنبد مزین به رسمی بندی وخط کوفی نو وگلچین آجری ،پوشش داخلی مقصوره آجری است . .وپوشش بیرونی گنبد دو پوسته پیوسته با قوس شبدری تند وکاشی معرق ونوش اسلیمی خطایی وترنجی است این مسجد در ضلع شرقی خیابان امام خمینی محله خواجه خضر کوچه برخودار واقع است . بنای آن حدود شصت سال پیش توسط حاج محمد حسین برخوردار تاجر ابریشم ساخته شده است . ساختمان مسجد از گرمخانه تابستان خانه مقصوره گنبد وصحن تشکیل شده است ودارای سه در ورودی است .که درب اصلی آن در چوبی دو لنگه بزرگ است وسر دریا پیش خوان آن مزین به کاشی معرق وبا نقوش گل وبوته ونقوش اسلیمی وخط ثلث است .راهرو مزین به هشتی وبا پوشش مشبک آجر ورسمی بندی است .ازاره گرمخانه تا ارتفاع یک متراز سنگ پوشیده است . در ضلع شمالی طاق نمای آجری چهار پنجره درب چوبی ودر ضلع شرقی گرمخانه چهار پنجره درب چوبی شش صفه نصب شده است . کف گرمخانه نیز با موزاییک فرش شده است .در عربانه گنبد در هر طرف آن پنجره هایی نصب شده است . و این بار ، قصه عشق را بالا بلند سر در مزین مسجد برخوردار است كه روایت می كنم . پیشخوانی ، مزین به كاشی معرق با نقوش گل و بوته اسلیمی وخط ثلث . رنگهای آبی با چند وجهی های شكیل ،كتیبه ها، ازاره ها و لچكی ها،چنان به هم آمیخته اند كه گویا دیر زمانی است با هم انسی دارند و الفتی . در غرب گرمخانه ،شش پنجره و دری چوبی است . درهای ارسی با پنجره های مشبك و گل جامهای رنگین . گرمخانه با دهلیزی مزین به هشتی با پوشش مشبك آجری و رسمی بندی به صحن راه می یابد. محراب قامت بسته در قیام با كاشیهای معرق و نقوش اسلیمی ، ختایی و ترنجی ،چنان جمالی دارد كه چشم از آن برگرفتن دشوار می نماید . گنبد، مزین به رسمی بندی ، خط كوفی و گلچین آجری است . مسجد برخوردار اگر چه كوتاه زمانی است كه در محله خواجه خضر پا گرفته و تنها شش دهه از عمرش می گذرد ، اما گویا كه با فرهنگ و هنر این ملك نسبتی دارد كه غریبه نمی نماید

 

 


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.