رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

مسجد جامع نصر آباد


مسجد جامع نصر آباد پیشکوه بر طبق گفتۀ اهالی، سنگی در بنای مسجد وجود داشته، که متعلّق به 900 سال پیش بوده است، منبر چوبی مسجد که هم اینک موجود است و متعلق به سال 524 قمری است این ادعا را اثبات می کند ولی براساس گواهی سنگ محراب ، مسجد جامع فعلی پانصد سال قبل در کنار مسجد مذکور بنا شده است. این سنگ که متعلق به قاضی میرمحمود است و در محراب مسجد وجود دارد، تاریخ 940ق. را نشان می دهد. البته حیاط و ایـوان بزرگ مسجـــد متعــلـق به 110 ســـــال پیـــش است و ســــاخــــــتن آن حکایت جالبی دارد. نا گفته نماند ، تا چهل سال پیش آثار مسجد 900 ساله که سقفی تخته پوش داشته بجا بوده است ولی به دلیل خطرناک بودن ،آن مسجد را تخریب کرده و مسجـد نوساز کنونی را که به مسجد کوچک معروف است بنا کرده اند. آثار ارزشمند مسجد جامع نصرآباد 1) منبر قدیمی که در سال 524ق. از چوب توت ساخته شده است. متاسفانه ، قسمتی از منبر نامبرده که سال ساخت آن را مشخص می کرده توسّط افراد سودجو دزدیده شده است ، ولی فردی به نام (عبداللّهی یزدی) در سال 1267( ق) متن اصلی را که به خط کوفی بوده به فارسی ترجمه نموده و در قمستی از منبر بدینصورت یادداشت کرده است. «تاریخ این منبر به خط کوفی پانصد و بیست و چهار هجری است که حالا هفتصد و چهل و سه سال می باشد که ساخته شده، العبد اقل العباد عبداللّهی یزدی 1267 التماس دعا دارم.» (عکس شماره ) 2) یک تخته زیلو، متعلّق به سال 953ق. که با دو رنگ آبی و سفید شیری بافته شده است. در حاشیه ی زیلوی مذکور این عبارت به چشم می خورد: «وقف کرد صدرالدّین بن شعیب بن حاجی نصرآبادی این زیلو را بر مسجد جامع نصرآباد تحریراً فی شهر محرم الحرام سنه 953 ـ عمل نظام الدّین علی نظام.» لازم به یادآوری است که ابعاد این زیلو 535 × 205 سانتیمتر می باشد. هنگام ساختن ایوان مسجد جامع، مردم نصرآباد در یک بسیج همگانی از صبح تا ظهر عاشورا، آجر لازم را از کوره تا محل مسجد دست بدست کرده اند. بدین صورت که پسران و مردان درسن کار آجرها از کوره تا خانه میرزاابوالهادی جهت آب خورکردن و از آنجا به مسجد دست بدست کرده اند. 3) منبر دیگری متعلّق به سال850 ( ق) در مسجد جامع وجود دارد که نام واقف مشخص نیست ولی سازنده و تاریخ وقف آن معلوم است. بر روی دیواره داخلی آخرین پله ی منبر چنین نوشته است: «وقف مسجد جامع نصرآباد، قد سعی فی هذا المنبر العبد صدیق بن طیب محمد بفروئیه فی رمضان المبارک لسنه 850 الهجریه البریه».

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.