رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

مسجد جوی بلبل

مسجد جوی بلبل


مسجد جوی بلبل مربوط به اواخر دوره قاجار است و در یزد، خیابان امام خمینی، کوچه محله قلعه کهنه، ک‌مسجد جوی بلبل واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۵۶۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است مسجد جوی بلبل درضلع شرقی خیابان امام خمینی ، محلّه قلعه كهنه و در كوچه مسجد جوی بلبل قرار دارد . بانی هیچ گونه سنگ تاریخی که تأسیس بنا وبانی آن رامشخص کرده باشد مشاهده نمیشود. طبق اقوال افرادمحلّی،مؤسس آن «بلبل » وزیر شاه یحیی مظفری بوده است. بااستناد به مندرجات كتب تاریخی محلی یزد نامی از « بلبل » به میان نیامدهاست. منابع تاریخی ایرج افشار دركتاب خود از آن بعنوان مسجد كوچك محله ای یاد نموده است كه با توجه به قرار گیری آن درمحله قلعه كهنه( از محلات قدیم یزد) حائز اهمیت می باشد. (یادگارهای یزد ،ج2،ص292) مشخصات این مسجد دارایشمارة پلاك ثبتی ناحیه 3 شماره 516 ادارة ثبت اسناد واملاك یزدمیباشد. كتیبه های تاریخی این مسجد طبق نوشته های متون تاریخی قدیمی یزد و نیزبررسی های میدانی فاقد هر گونه كتیبه هایتاریخی است . مسجدجوی بلبل مسجد جوی بلبل در ضلع شرقی خیابان امام خمینی ، محلّه قلعه كهنه و در كوچه مسجد جوی بلبل قرار دارد . هیچ گونه سنگ تاریخی که تأسیس بنا وبانی آن رامشخص کرده باشد مشاهده نمیشود. طبق اقوال افراد محلّی ، مؤسس آن «بلبل » وزیر شاه یحیی مظفری بوده است. با استناد به مندرجات كتب تاریخی محلی یزد نامی از « بلبل » به میان نیامده است. ایرج افشار در كتاب خود از آن بعنوان مسجد كوچك محله ای یاد نموده است كه با توجه به قرار گیری آن درمحله قلعه گهنه( از محلات قدیم یزد) حائز اهمیت می باشد. این مسجد دارای شمارة پلاك ثبتی ناحیه 3 شماره 516 ادارة ثبت اسناد واملاك یزد میباشد. مسجد جوی بلبل دارای دو درب ورودی یكی درسمت شرق كوچه،( درب چوبی دولنگه با تزئینات ساد? هندسی به صورت گره چینی) ودیگری درب فلزی ، در قسمت جنوب گرمخان? مسجد می باشد. كف مسجد به اندازة 80 سانتی متر ( سه پله )‌ از كوچه مجاور آن پایین تر است مسجد مذكور شامل دو بخش گرمخانه وسردخانه می باشد. گرمخانه دربخش جنوبی قراردارد كه قدیمی تر به نظر می رسد.محراب ساده ای در گرمخانه قرار دارد كه نورگیر سنگ مرمر زیبائی درآن تعبیه شده است .گرمخانه نیز سقفهای خشتی گهواره ای ( طاق آهنگ ) دارد. سرد خانه یا شبستان تابستانی آن در ضلع شمالی و دارای سقفهای آجری طاق تویزه است . منبر چوبی كوتاه دوپله ای نیز در سمت شرق محراب قرار دارد . كف مسجد باموزائیك فرش‌شده و شبستان تابستانه ازاره آجری حدودیک متردارد . در قسمت فوقانی شبستان تابستانه نورگیر مشبّك نصب گردیده است . بخشی از پشت بام مسجد موزائیك فرش وبخش دیگری در قسمت سقف گنبدی مسجد كاه گلی است . نمای خارجی مسجدنیز از آجر است .سرویس بهداشتی و وضوخانه درداخل كوچه قرار دارد

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.