نمایش محتوای تولیدات ویژه

مسجد هلاکو عقدا یزد

مسجد هلاکو مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان اردکان، روستای عقدا، محله هلاکو واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۷۵۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است این مسجد از آجر بنا شده و در دو طبقه است و هر طبقه منحصراً یك اطاق دارد. در این سال های اخیر سقف و پیكرش فرو ریخته بوده است و اخیراً تعمیر و مرمت كرده اند و سنگ تاریخ آن كه مدتی از محل خارج كرده و در خانه ای نگاهداری می كرده اند، مجدداً در بنا نصب شده است. قسمت بالای سنگ، مثلثی شكل است. بر این سنگ خاكی رنگ به خط نسخ ابیات مذكور در زیر را با عنوان یا الله، یا محمد و یا علی نقر كرده اند: ................................... كـریـم صـــادق بـا عـــقـــل عـــمــــده ××× ................................... چــو از ســرادق غــیــبــی نـــدای لا ریــبــی ................................... پــی هـلاك عـدو مـسـجـد هـلاكـو سـاخـت ................................... هـدیـه كـرد ثـوابـش بــرای ســبــط سـعـیــد ................................... كسـی كـه در عـوض داغ مـیـوه دل خـویـش ................................... بـسـان كـعـبـه دیـن نـسـبـتـش بـه ابـراهـیم ................................... دروسـت شـیـوه تـجـری و تـحــتـهـا الانـهــار ................................... دعـا كـنــنـد عــزیــزان كــه صــاحــب خــانــه ................................... ز روی فــكــر خــرد گــفــت مــصــرع تــاریــخ .. . . . .................... ...... .................... ... .................... . كــه بــد مــوفــق و تــقــوی شـعار زهـد پناه ................................... به گوش عقل رسیدش، به سعی این درگاه ................................... بــــــــــرای روح ×××××× خـــــلــــیــــل الله ................................... كـه تـا بـه قـصـر بـهشـتـش كـنند تـوشه راه گـزارد شــكـــر چـــنـــیـــن ×××××× خـــواه ................................... ×××××××××××××××× دیـــــن پـــنـــاه ................................... درو بـخـواه بـهــشــت بــریــن و عــذر گــنــاه گـنـاه جـمـلـه بـبـخـشـد خـصوص فـضـل الله ................................... شــده تــمــام بــنـای چـنـیـن بـه لـطـف الـه

 
 


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.