جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

مشکلی نیست

مشکلی نیست


Loading the player...

دانلود

و اما طوطیان شکر شکن شیرین گفتار و ناقلان آثار و راویان شکر شکن شیرین گفتار چنین روایت کنند که در روزگاران پیشین دانشجویی می زیست که قبل از امتحان به جای درس خواندن و تلاش برای خود زمزمه می کرد که مشکلی نیست و همه چیز را اسان می دید تا اینکه شب امتحان فرا رسید و در مشکل خویش غرق شد.اری مشکل را می توان با برنامه ریزی اسان نمود .

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.