رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

مصلحت - نمايش هفته - نمایش محتوای صدا

 

 


گروه نمایش صدای مرکز یزد نمایشنامه مصلحت را تهیه وتولید می نماید. مصلحت عنوان نمایشی است که داستان قزاقها را روایت میکند كه به مردم آبادي زور مي گويند . اتفاقا پدر و دختر داخل خانه داشتند با هم در مورد قزاقها حرف مي زدند . پدر مي گفت اين خدانشناسها نمي دونند ما با چه زحمتي محصول به عمل مي آوريم كه اينجور همه را يكجا از ما مي گيرند . همان موقع پسر پيرمرد وارد مي شود و مي گويد سياه كه اسب و تنها دارايي آنهاست نيست و سعي مي كند بگردد اسب را پيدا كند و پدر مي گويد خدا مي داند مصلحت چيست . درب خانه به صدا در مي آيد ، پيرمرد درب را باز مي كند ، يكي از قزاقها پشت در است و مي گويد من دنبال كدخدا مي گردم . پيرمرد مي گويد كد خدا خودم هستم حالا چكار داري ؟ آن قزاق هم مي گويد بايد همه مردها و جوانهاي آبادي را جمع كني و به خدمت قشون قزاق بفرستي چون ما داريم براي شما مي جنگيم و قشون ما نياز به سرباز دارد . مرد مي گويد شما به خاطر ما نمي جنگيد شما داريد با خود ما مي جنگيد و من هم براي شما سرباز پيدا نمي كنم .قزاق هم عصباني مي شود و مي گويد حسابتان را مي رسم پسر خودت هم مي برم و مي رود . پسر فرياد زنان مي آيد و مي گويد پدر سياه با چهار تا اسب ديگر برگشته است و همه تعجب مي كنند . مرد به خود مي گويد خدايا چه مصلحتي در كار است كه اين اتفاقها مي افتد . پسر جوان مي رود كه اسب سواري كند ولي چون سوار اسب هاي تازه كار مي شود از اسب مي افتد و پايش آسيب مي بيند و مجبور مي شوند كه او را بستري كنند همچنان كه پسر از درد ناله مي كنند در خانه به صدا در مي آيد پدر در را باز مي كند و مي بيند كه .... ع وامل برنامه : نويسنده : مهدي سرخي زاده صدابردار : جمال فلاح تهيه كننده و كارگردان : مهدي سرخي زاده بازيگران : محمد رضا شجريان - مهدي سرخي زاده - ناهيد فرجي برنامه نمايش هفته روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 30 دقیقه  و تكرار آن جمعه ها از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .
Loading the player...
مصلحت - نمايش هفته

گروه نمایش صدای مرکز یزد نمایشنامه مصلحت را تهیه وتولید می نماید. مصلحت عنوان نمایشی است که داستان قزاقها را روایت میکند كه به مردم آبادي زور مي گويند .

اتفاقا پدر و دختر داخل خانه داشتند با هم در مورد قزاقها حرف مي زدند . پدر مي گفت اين خدانشناسها نمي دونند ما با چه زحمتي محصول به عمل مي آوريم كه اينجور همه را يكجا از ما مي گيرند . همان موقع پسر پيرمرد وارد مي شود و مي گويد سياه كه اسب و تنها دارايي آنهاست نيست و سعي مي كند بگردد اسب را پيدا كند و پدر مي گويد خدا مي داند مصلحت چيست .


درب خانه به صدا در مي آيد ، پيرمرد درب را باز مي كند ، يكي از قزاقها پشت در است و مي گويد من دنبال كدخدا مي گردم . پيرمرد مي گويد كد خدا خودم هستم حالا چكار داري ؟ آن قزاق هم مي گويد بايد همه مردها و جوانهاي آبادي را جمع كني و به خدمت قشون قزاق بفرستي چون ما داريم براي شما مي جنگيم و قشون ما نياز به سرباز دارد . مرد مي گويد شما به خاطر ما نمي جنگيد شما داريد با خود ما مي جنگيد و من هم براي شما سرباز پيدا نمي كنم .قزاق هم عصباني مي شود و مي گويد حسابتان را مي رسم پسر خودت هم مي برم و مي رود .

پسر فرياد زنان مي آيد و مي گويد پدر سياه با چهار تا اسب ديگر برگشته است و همه تعجب مي كنند . مرد به خود مي گويد خدايا چه مصلحتي در كار است كه اين اتفاقها مي افتد . پسر جوان مي رود كه اسب سواري كند ولي چون سوار اسب هاي تازه كار مي شود از اسب مي افتد و پايش آسيب مي بيند و مجبور مي شوند كه او را بستري كنند همچنان كه پسر از درد ناله مي كنند در خانه به صدا در مي آيد پدر در را باز مي كند و مي بيند كه ....

عوامل برنامه :

نويسنده :مهدي سرخي زاده

صدابردار : جمال فلاح

تهيه كننده و كارگردان : مهدي سرخي زاده

بازيگران : محمد رضا شجريان - مهدي سرخي زاده - ناهيد فرجي

برنامه نمايش هفته روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بمدت 30 دقیقه  و تكرار آن جمعه ها از شبکه استانی صدای مرکز يزد  پخش می شود .