جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

معرفی کتاب شاهنامه به تصحیح دکتر عزیزالله جوینی

معرفی کتاب شاهنامه به تصحیح دکتر عزیزالله جوینی


Loading the player...

دانلود

 

کتاب منتخب در شش جلد و از انتشارات دانشگاه تهران است.این کتاب از کهن ترین نسخه شاهنامه تالیف  شده است که در موزه فلورانس ایتالیا نگهداری می شود که متعلق به سال 614 ه.ق می باشد. شاهنامه با این مصرع  شروع می شود "بنام خداوند جان و خرد" و این گویای این است که فردوسی شاعری خرد گرا بوده در شاهنامه حود هشتصد بار از کلمه خردو مشتقات آن استفاده شده است

معرفی کتاب شاهنامه به تصحیح دکتر عزیزالله جوینی

Shahnameh to correct the doctor Azizolah Jovaini

شناسنامه ي كتاب:

سخنهاي ديرينه -مجموعه مقاله درباره ي فردوسي وشاهنامه

دكتر جلال خالقي مطلق_به كوشش علي دهباشي _نشر افكار

 

<<ايرانيان -اين كودكان سه هزار ساله -هيچ گاه از اسطوره به تاريخ نرسيده اند ،بلكه هميشه از تاريخ اسطوره ساخته اند. اين حقيقت را مي توان، نه تنهادرباره ي اعصار بسيار كهن، بلكه در سراسر تاريخ ساسانيان وسراسر تاريخ اسلامي ايران و به ويژه در كار تذكره نويسان تا برسدبه شايعه سازان روزگار ما دنبال كرد. ...

به سخن ديگر ،به چشم ايرانيان تاريخ آن نيست كه رخ داده است، بلكه آن است كه بايد رخ مي داد.و از اين رو پژوهنده اي كه در شاهنامه و ديگر مآخذ موجود ما دنبال شكار مطالب تاريخي ست، بايدهميشه به ديده داشته باشد كه او در اين مآخذ از تاريخ صرف چيز چنداني نخواهد يافت ،مگر تاريخ افسانه شده و افسانه هاي تاريخ گشته . و اين آميزش تاريخ و افسانه ،كتاب آزمونهاي تلخ وشيرين، بينشهاي رنگين، برداشتهاي ذهني و باور داشتهاي آرماني ايرانيان از فلسفه ي زندگي ست.>>

سخن هاي ديرينه ص 279

 

<<در تصحيح اثري به اهميت شاهنامه كه از بخت بد از ميان هزار و اندي دستنويسهاي آن حتي يك دستنويس نيست كه از اعتباري ويژه برخوردار باشد...مصحح ناچار است كه در كار خود غير از دستنويسهاي كتاب از هر مآخذ ديگري نيز كه كمكي به تصحيح اين كتاب عظيم الشان بنمايد بهره گيرد. اين مآخذ را كه ما در اين مقاله مآخذ جنبي مي ناميم ،مي توان به هفت دسته بخش كرد:

1- داستانهايي از شاهنامه يا بخشي از آنها كه در آثار حماسي ذيگر آمده اند.

2- اختيارات شاهنامه.

3- واژه نامه ها.

4- بيتهايي از شاهنامه كه در آثار ديگر در آرايش مطالب آمده اند.

5- ترجمه ها.

6- آثاري كه مآخذ آنهاشاهنامه است و يا با شاهنامه هم مآخذاند.

7- زبان پهلوي.>>

سخنهاي ديرينه ص 285

از مزیتهای  تصحیح دکتر عزیزالله جوینی  این است که در این کتاب ابتدا هر داستان با نثری روان و خواندنی روایت شده است و بعد شعر پرداخته شده است.همچنین بخش عمده ای از ورق به پاورقی و توضیحات برای درک بیشتر مطالب آورده شده است.
 

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.