رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

من هم گفتم شما خوشت بیاد

من هم گفتم شما خوشت بیاد


در شبی سرد و در محفلی گرم شاعر برای ارباب خود شعری را سرود و ارباب در حالت سرخوشی قول کیسه گندمی را به ر فصل بعد به شاعر داد.زمان گذشت و فصل برداشت گندم رسید .شاعر خوشحال از وعده ای که ارباب داده بود به نزد او رفت و گندم وعده داده شد را خواست اما... این تولید به ضرب المثل شما چیزی گفتی که من خوشم آمد من هم چیزی گفتم که شما خوشتان آید می پردازد.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.