رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

میوه آرایی با گل خیار سبز و هویج

میوه آرایی با گل خیار سبز و هویج


Loading the player...

از خیارسبزفقط می توان از دو قسمت سر و ته آن استفاده نمود ولی از هویج می توان کاملاستفاده نمود.هویج باید سرش تیز باشد و با کار مرتب برش داد .سه برش می دهیم تا حالت شکوفه پیدا کند.نیم دایره ها را عمیق برش زده و به همین صورت تا پایان گلبرگ می سازیم.گلبرگهای آخر درشت تر می شود.خیارسبز را از سر و ته آن یه شکل هفت و هشت برش می زنیم و دو گلبرگ از آن می سازیم.از خیار سبز باریک و قلمی برای برگهای بزرگتر و باریکتر استفاده می کنیم.به مدت یک ساعت در آب می اندازیم.برای مونتاژ از توپک شلغم یا ترب استفاده میکنیم و برای رنگی شدن آن از رنگهای مجاز خوراکی استفاده میکنیم.با استفاده از قاشق توپی توپکهارادرست میکنیم.برای مونتاژ کار از شلغم یا سیب یا گریب فروت استفاده میکنیم. بدین شکل که شلغم را ازوسط نصف کرده و در محل مورد نظرمان گذاشته و برای خیارسبز از توپکهای هویج و برای هویج از توپکهای شلغم استفاده میکنیم.با استفاده از خلال دندان مطابق شکل توپکها را میزنیم.باید مراقب بود گلبرگها نشکند .بدین شکل خلالها را از فاصله 2سانتیمتر زده و خیارسبزها را می زنیم و در بین آن گلها را با فاصله نصب میکنیم.بدین شکل کاررا ادامه داده تا هیج جایی شلغم یا ترب پیدا نماند.در دور کار به صورت موازی شلغم،خیارسبز میچینیم.

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 1.0 stars out of 5.