رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

میوه آرایی با گل خیار سبز و هویج

Loading the player...

ابتدا سیب قرمز و زرد را که سفت نباشند انتخاب کرده و با در نظرگرفتن یک پرانتز باز و بسته با کارد در قسمت سر سیب آنها را ایجاد میکنیم.میتوانیم با خودکار تمیز قبل از بریدن پرانتزهارا ترسیم کنیم.بعد از برش پایین گلبرگها را می توان گلبرگهای بیشتری ایجاد نمود.بعد از این با استفاده از قاشق توپی کوچک 2 توپ کوچک به فاصله مساوی از سیب قرمز جدا میکنیم.سپس سیب زرد را برداشته و برش می دهیم.برشها باید با سیب قرمز هماهنگ باشد.برشهای سیب قرمز را در سیب زرد گذاشته و برعکس برشهای سیب زرد را در سیب قرمز میگذاریم.همچنین توپکهای زرد و قرمز را در سیبهایی قرمز و زرد جایگذاری میکنیم.می توانیم اطراف سیب را برگهای زینتی تزیین کنیم.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 3.0 stars out of 5.