رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

نشست اعضایشورای فضای مجازی صداوسیمابا مدیرکل مرکز

روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد : دراین نشست ابتدا دکتر پهلوانیان مدیرکل مرکز با بیان اقدامات انجام شده معاونت نوپای فضای مجازی در سازمان وتشکیل آن در مراکز گفت :این معاونت بدلیل اینکه در سازمان جدید شروع به فعالیت نموده  احتیاج به پشتیبانی وهمکاری دیگر معاونت ها دارد. سپس علی بخشی معاون فضای  مجازی مرکز گزارشی از اقدامات انجام شده این معاونت در چند ماه شروع به فعالیتش اعلام کرد واز معاونین دیگر واعضای این شورا با معاونت فضای مجازی وانعکاس فعالیت های مرکز در این حوزه تقاضای همکاری نمود.هریک از معاونت ها وااعضا در این خصوص بحث وتبادل نظر کردند وآمادگی خود را برای همکاری با این معاونت اعلام نمودند