رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی – بزودی - نمایش محتوای خبر

 

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما:


طرح نصب کنتور هوشمند با هدف مدیریت مصرف آب و جلوگیری از کاهش افت منابع آب زیرزمینی در استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما:

معاون حفاظت و بهره برداري آب شرکت آب منطقه اي استان از موفقيت اجراي طرح خاموشي چاه هاي کشاورزي در استان خبر داد.

طباطبايي با بيان اينکه اين طرح هم اکنون در استان در حال اجراست گفت بطور ميانگين هرچاه کشاورزي در سال50 روز تا دو ماه در فواصل مختلف پاييز و زمستان، (زمان کاهش نياز درخت به آب) خاموش مي شود.نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی –بزودی

وي اجراي اين طرح را با هدف جلوگيري از کاهش افت منابع آبي زير زميني ياد کرد و گفت: اين طرح با همکاري کشاورزان انجام می شود.

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي استان همچنين گفت بزودي با نصب کنتور هاي هوشمند حجمي بر روي چاههاي کشاورزي مديريت مصرف آب در اين چاهها را بر عهده کشاورزان قرار مي دهيم.

طباطبايي افزود پروانه هر چاه در استان حدود 5هزار ساعت است که مديريت آن به دست کشاورز داده مي شود.

وي تاکيد کرد طرح خاوشي چاه ها مقدمه اي براي اجراي طرح واگذاري مديريت مصرف آب به کشاورزان است.